Ako prihlásiť dôchodcu do Sociálnej poisťovne od 01.07.2018

Odvodová úľava od 1.7.2018

Od 1.7.2018 si môžu okrem študentov uplatniť odvodovú úľavu aj pracujúci dôchodcovia. Ak sa rozhodne dôchodca pracovať na dohodu a chce, aby mal odvodovú úľavu, musí splniť nasledovné podmienky:

  • Odvodová úľava sa uplatňuje len u jedného zamestnávateľa,
  • Odvodová úľava platí len pri dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti,
  • Odvodová úľava platí len do výšky príjmov 200€/mesiac,
  • Podpis čestného vyhlásenia pre uplatnenie odvodovej úľavy,

Ako prihlásiť dôchodcu na odvodovú úľavu

Pri uplatnení odvodovej úľavy môže nastať viacero situácií, ktoré mzdový účtovník musí vedieť riešiť. V ďalšej časti podrobne znázorníme ako spracovať prihlášku dôchodcu, ktorý si uplatňuje odvodovú úľavu.

Stará dohoda uzavretá pred 1.7.2018:

Najčastejšie sa uvádza, že výnimky platia len pre novo uzatvorené dohody. V praxi by to malo znamenať, že dohodári, ktorí mali uzavretú dohodu pred 1.7.2018, by ju mali ukončiť a znovu uzatvoriť novú dohodu. Pravda je však iná.
Ak máte platnú dohodu pred 1.7.2018, stačí ak dohodár podpíše čestné vyhlásenie. Mzdový účtovník by mal postupovať nasledovne:
Postup uplatňovania:

  • Podpis čestného vyhlásenia
  • Prihláška do Sociálnej poisťovne pod kódom 21 (bez podpisu vyhlásenia neodporúčame)

Pri prihlasovaní zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne použije zamestnávateľ nasledujúce kódy:

Typ zamestnanca Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Dohoda o vykonaní práce 19 20
Dohoda o pracovnej činnosti 21 22

Nová dohoda od 1.7.2018:

Prihlasovanie nového dohodára sa vykonáva na základe vstupných údajov zo strany dohodára.
Pri uplatňovaní odvodovej úľavy sa prihlasuje pod kódom: 55 (nutný podpis vyhlásenia na uplatnenie výnimky)
Pri prihlasovaní zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne použije zamestnávateľ nasledujúce kódy:

Typ zamestnanca  Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Dohoda o vykonaní práce 33 44
Dohoda o pracovnej činnosti 55 66

Prekročenie príjmu 200€ za kalendárny mesiac:

Ak dôchodca prekročí 200,00€,  príjem za mesiac sa vykazuje v mesačnom výkaze do SP iným kódom ako doteraz.
Po novom sa dohodár (dôchodca) v mesačných výkazoch  vykazuje pod kódom 51.
Ak ide o dôchodcu, ktorý si túto úľavu neuplatňuje, prihlasuje sa pod kódom ako normálny dohodár, t.j. pod kódom 5,6.
Pri prihlasovaní zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne použije zamestnávateľ nasledujúce kódy:

Typ zamestnanca Pravidelný príjem Nepravidelný príjem
Zamestnanec 1 2
Dohoda o vykonaní práce 3 4
Dohoda o pracovnej činnosti 5 6
Dohoda o brigádnickej práci študenta (ďalej len „DoBPŠ“) 7 8
DoBPŠ bez dôchodkového poistenia 9 10
DoBPŠ len na dôchodkové poistenie 11 12