Mám nárok na daňový bonus za rok 2017 ?

Kto má nárok na daňový bonus v roku 2017?

Ak neviete či máte nárok na daňový bonus tak si prečítajte tento článok, ktorý stručne objasní problematiku daňového bonusu pre rok 2017. V stručnosti existuje nárok na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, ktoré sa považuje za nezaopatrené. Nezaopatreným dieťaťom sa rozumie dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom maximálne do dovŕšenia 25 rokov.  … pokračovanie >>

Čítajte viac


Legislatívne zmeny v roku 2018

Dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku v roku 2015 a 2016

Aj tento rok naši zákonodarcovia pripravili novelizácie a nové zákony v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a skoro vo všetkých oblastiach podnikania. Legislatívne zmeny vo veľkej miere môžu ovplyvniť aj váš život či podnikanie. Zmeny v podnikaní ovplyvňujú nie len samotných podnikateľov, ale aj všetkých občanov či konečných spotrebiteľov. Legislatívne zmeny v… pokračovanie >>

Čítajte viac


Odvody SZČO v 2018! 6 rád na ich zníženie

Odvody SZČO v roku 2018

V tomto článku sa budeme venovať vysvetleniu zdravotných a sociálnych odvodov na Slovensku, pričom posvietime aj na ich výšku v roku 2018. Každého podnikateľa sa týkajú odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a preto by mali venovať aj tejto téme zvýšenú pozornosť. Novovzniknutý podnikatelia majú povinnosť platiť minimálne zdravotné poistenie za seba ako fyzickú osobu. Toto poistenie… pokračovanie >>

Čítajte viac


Vaša minimálna mzda 480€ v roku 2018

Vaša minimálna mzda v roku 2018

V článku sa budeme venovať vývoju minimálnej mzdy za posledných 10 rokov a posvietime si aj na výpočet čistej mzdy vrátane odvodových povinností zamestnávateľa pri zmene sadzby minimálnej mzdy na rok 2018. Poslanci Národnej rady Slovenska schválili popri iných dôležitých zákonoch a novelizáciách aj výšku minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Došlo k schváleniu a ďalšiemu… pokračovanie >>

Čítajte viac


Riešenie finančných ťažkostí – osobný bankrot

Ako riešiť zadĺženie fyzickej osoby?

Aj keď sa nasledujúci článok netýka priamo účtovníctva, v mnohých prípadoch môže súvisieť s podnikaním keďže podnikateľ na seba berie riziko. Je dobré poznať čo sa môže stať v prípade, že sa osoba dostane do finančných ťažkostí. Počas podnikania sa v niektorých prípadoch stáva, že človek nie je schopný splácať svoje záväzky a dostane sa do dlhov. Táto situácia môže… pokračovanie >>

Čítajte viac