Študentom sa zvýšia odvodové úľavy pri brigádach

Ako som už písal v článku Zmeny zdravotných a sociálnych odvodov od 1.1.2015 teraz by som doplnil už schválenú novelizáciu, ktorú schválila Národná Rada na októbrovej schôdzi.

Ide najmä o tieto zmeny:

  • Odvodová úľava do 200,- €/mesiac pre študentov do 26 rokov
  • Pracovné cesty
  • Subdodávanie miezd ( zapožičanie pracovnej sily)
  • Osobitný príspevok od ÚPSVaR– pre dlhodobo nezamestnaných občanov ( viac ako 12 mesiacov)
  • Výpočet nemocenskej dávky ( návrh pána Jozefa Mihála – SaS)
  • Príspevok na novovytvorené pracovného miesta od 70 % z celkovej ceny práce

Keďže zo skúsenosti môžeme konštatovať, že všetko so všetkým súvisí, chcel by som poukázať na niektoré zmeny, ktoré nás ako podnikateľov a brigádnikov môžu zaujímať.

Odvodová úľava pre študentov

Podľa zákona o sociálnom poistení od 01.01.2015 študent, ktorý bude vykonávať brigádnickú prácu študentov si môže uplatniť u jedného zamestnávateľa výnimku vo výške 200,-€ mesačne, a teda zamestnávateľ ani študent nebude platiť dôchodkové poistenie len ak presiahne odmena študenta sumu 200,-€/ mesiac.

Doležíte je povedať, že zmena bola aj v rozdelení vekovej hranice, ktorá od januára 2015 nebude platiť. Odvodová úľava bude jednotne platiť pre všetkých študentov do 26 rokov. Od zdravotných odvodov je príjem zo študentských brigád naďalej oslobodený.

Praktický príklad:

Ak zárobok študenta bude do 190,-€, mzda bude vyzerať nasledovne:

Hrubá mzda: 190,- €

Čistá mzda bude: 190,- €

Odvody študenta: 0,00,- €

Odvody zamestnávateľa: Úrazové poistenie (0,8 %)Garančné poistenia (0,25 %) z odmeny 190,- €.

190,- € X 0,80 % = 0,48,- €

190,- € X 0,25 % = 1,52,- €

Teda celkové odvody zamestnávateľa budú na brigádnika 2,- € ,celková cena práce 192,- €.

Čo ak študent zarobí viac ako 200,- € za jeden mesiac?

Ak mesačný príjem študenta z dohody presiahne 200,-€ vznikne mu povinnosť dôchodkového poistenia, a to z rozdielu nad hranicou 200,-€ bude odvádzať 29,8 % sociálne odvody.

Na výpočet mzdy sa príjem rozdeľuje na 2 časti.

  1. do 200,- € platí len zamestnávateľ
  2. zo sumy nad 200,- € už platí aj študent

Hrubá mzda: 250,- € / mesiac

Odvody študenta: 3,50,- €

250,- € – 200,- € = 50,- € bude časť, z ktorej vzniká povinnosť platiť odvody a to starobné poistenie (4%) a invalidné poistenie (3%) spolu v celkovej výške 7% .

Odvody zamestnávateľa: 13,50,- €

Z celej sumy 250,- € bude zamestnávateľ platiť úrazové poistenie (0,8 %)garančné poistenie (0,25 %) a zo sumy 50,- € bude platiť starobné (14%), invalidné (3%)rezervný fond (4,75%) teda spolu 22,8 % .

Čistá mzda študenta: 246,50,- €

Celkové odvody na brigádnika budú 13,50 + 3,50 = 17,00- €

Celková cena práce bude vo výške 267,00,- €

Dobrá rada:

Ak sa zamestnáte, odvodovú úľavu si môžete uplatniť paralelne, a tiež nezdaniteľnú časť na daňovníka u jedného zamestnávateľa.

Ak by ste potrebovali poradiť alebo si vyrátať čistú mzdu zamestnávateľa alebo zamestnanca, môžete nás kontaktovať.