Stravné lístky ako výdavky v roku 2015 (SZČO)

V tomto článku vás budeme informovať o téme náhrad stravného v roku 2015. V roku 2014 došlo k mnohým zmenám a jednou z nich je aj výška stravného podľa odpracovaných dní a hodín.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:

Podľa: § 1

Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:

  1. a) 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  2. b) 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. c) 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Podľa: § 2

Zrušujú sa:

  1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2002 Z. z. o sumách stravného, ďalej len čísla (467/2003, 615/2005, 180/2008, 621/2008, 110/2009, 533/2010, 248/2012).

Podľa: § 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

V roku 2015 si môže živnostník (SZČO) za každý odpracovaný deň uplatniť výdavok (JÚ) za stravu v hodnote 4,20 € ak v danom dni odpracoval 5 až 12 hodín.

Na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa s účinnosťou od 31.10.2014 zvýšili sumy stravného pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Hodnota stravného sa zvýšila o 20 až 50 centov.

Časové pásmo Suma stravného
5 až 12 hodín 4,20 € (predtým 4 €)
nad 12 hodín až 18 hodín 6,30 € (predtým 6 €)
nad 18 hodín 9,80 € (predtým 9,30 €)

Stravné cez víkendy a sviatky

U živnostníkov je častá situácia, že pracuje aj cez víkendy, keďže nemajú presne určenú pracovnú dobu. Stravné lístky na sobotu a nedeľu si môžete uplatniť ak vie preukázať, že pracoval cez víkendy alebo sviatky. Predložením jedného alebo viacerých relevantných dôkazov ako napr.:

  • dochádzkový list,
  • cestovný príkaz o pracovnej ceste,
  • vystavené daňové doklady,
  • doklad z ERP o nakúpe služieb a materiálov.

Preukázanie výdavkov na stravné

Živnostník (SZČO) si môže uplatniť výdavky na stravu nákupom stravného lístka (faktúrou) alebo dokladom z ERP alebo iným dokladom.

Odporúčame nakupovať stravné lístky vždy dopredu, keďže výdavky na stravu formou stravných lístkov nie je možné uplatniť spätne!