Spresnenie definície daňového výdavku v roku 2015

Definíciu daňového výdavku pozná každý podnikateľ a určite sa s ňou stretol, keď riešil možnosti uplatňovania daňových výdavkov. V zákone o dani z príjmov došlo k 1.1.2015 k úprave tejto definície, ktorá je § 2 písm. i.

Pôvodné znenie daňového výdavku pred 1.1.2015

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak.

Nové znenie daňového výdavku od 1.1.2015

Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Čo to znamená pre podnikateľa ?

V prvom rade ide o to, že došlo k spresneniu definície daňového výdavku a tým na upozornenie, že daňový výdavok má slúžiť na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Ide najmä o sporné alebo polemické výdavky, ktoré sa často využívajú na osobnú potrebu.

Podnikateľ si môže vybrať uplatnenie daňového výdavku

  • 100 % preukázateľne vynaloženého výdavku
  • 80 % paušálne uplatnenie výdavku
  • Uplatnenie preukázateľnej výšky výdavkov v závislosti od pomeru používania na súkromné účely a na podnikanie.

Uplatniť si daňový výdavok na 100 % môže podnikateľ len vtedy ak ho využíva v plnej miere na podnikanie. Ak však podnikateľ nevyužíva daný majetok na 100 %, ale povedzme na 90 %, tak môže uplatniť preukázateľne len 80 % daného výdavku. Ak by však pomer medzi použitím na podnikanie a osobnú potrebu bol výrazne iný, napríklad 50 % na podnikanie a 50 % na osobnú potrebu, tak sa odporúča uplatniť daňový výdavok len na danú časť (v našom prípade 50 %). V každom prípade treba zvažovať, či daný výdavok je uznateľný a slúži v mojom podnikaní na zabezpečenie príjmu. Ak ste o tom presvedčený a dokážete si výdavok obhájiť v prípade daňovej kontroly, tak aj sporný alebo polemický výdavok môže byť daňovo uznaný.

Ak si nie ste istý, či práve váš výdavok bude daňovo uznaný, kľudne nám napíšte do komentárov a spoločne zvážime uplatnenie výdavku. Vždy je to lepšie skôr zvážiť ako mať strach pri prípadnej kontrole a následnom vyrubení dane.