Nezvyčajné dopravné prostriedky ako daňový výdavok?

 

Mnohí klienti sa nás pýtajú, či si môžu okrem auta dať do nákladov aj iný dopravný (menej bežný) prostriedok. Povedzme, že podnikáte v meste a využívate bicykel na vybavovanie klientov alebo dodávateľov. Taktiež motorka alebo skúter môže slúžiť na prepravovanie a vybavovanie firemných vecí. Môže byť s nezvyčajným dopravným prostriedkom problém?

 

Čo všetko môžeme uplatniť do daňových výdavkov?

 

Ako pri automobile, tak aj pri motorke, skútri alebo bicykli je dôležité jeho obstaranie. Formy môžu byť rôzne, ale najbežnejšou je kúpa. Kúpa a následné uplatnenie nákladov závisí od výšky obstarávacej ceny, ktorá sa uplatní do nákladov celou sumou alebo vo forme odpisov. V prípade auta alebo bicykla ide o prvú odpisovú skupinu s dobou odpisovania 4 roky. V prípade motocykla alebo inde neuvedeného dopravného prostriedku sa jedná o druhú odpisovú skupinu s dobou odpisovania 6 rokov. To platí pri obstarávacej cene vyššej ako je 1700€. Do nákladov však môžeme uplatniť aj ďalšie náklady a výdaj ako výbavu, prevádzkové náklady, pohonné hmoty, daň z motorového vozidla, servis a údržbu.

 

Skúter alebo motorka v podnikaní?

 

V prvom rade treba povedať, že napriek nezvyčajnosti takéhoto dopravného prostriedku v podnikaní nie je pochýb o tom, že sa jedná o dopravný prostriedok vďaka, ktorému dokáže podnikateľ hospodárnejšie a efektívnejšie podnikať. Základnou úlohou podnikateľa je vedieť vierohodne preukázať využitie takéhoto dopravného prostriedku v podnikaní. Odrážať sa treba vždy od definície daňového výdavku podľa §2 odseku i zákona o dani z príjmov.

 

Zákon o dani z príjmov definuje: Daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

To znamená, že vy ako podnikateľ si môžete obstarať nezvyčajný dopravný prostriedok a bez obáv ho využívať, ak dokážete pri kontrole obhájiť jeho využitie v podnikaní. Ak ste majiteľ reštaurácie alebo pizzerie a vykonávate rozvoz, môžete využiť bez problém takýto dopravný prostriedok. Alebo ste obchodný zástupca a je pre firmu hospodárnejšie a rýchlejšie dopravovať sa motorkou za svojimi klientmi. Prípadne využívate motorku alebo skúter na odlíšenie sa medzi konkurenciou a podobne. Pozor si však treba dať pri uplatňovaní výdavkov. Ak dopravný prostriedok nevyužívate v plnej miere na podnikanie a občas vykonáte prepravu aj pre osobné účely je lepšie zvoliť paušálne výdavky a uplatňovať náklady len pomernou časťou. Uplatňovanie pomernej časti sa vzťahuje na všetky náklady, nie len obstaranie.

 

A čo bicykel ako daňový výdavok?

 

Bicykel patrí taktiež medzi nezvyčajné dopravné prostriedky v podnikaní, ale čoraz viac mladých podnikateľov ich využíva najmä vo väčších mestách na dopravu za klientmi, do práce a podobne. Bicykel dokáže ušetriť množstvo času pri preplnených cestách a najmä má nízke prevádzkové náklady. Treba však zvážiť výšku obstarávacej ceny, aby nebol výdavok na takýto dopravný prostriedok považovaný za prehnane vysoký. Taktiež v prípade bicyklu, ak sa rozhodnete kúpiť horský bicykel pre vybavovanie firemných záležitostí, môže dôjsť k rozporu pri obhajobe daňových výdavkov.

 

Napíšte nám aké máte Vy skúsenosti s nezvyčajnými dopravnými prostriedkami v podnikaní.