Triedenie účtovných jednotiek

Ešte stále si nie ste istý prečo je potrebné triedenie účtovných jednotiek do skupín? Počuli ste o tom, ale neviete, ktorých podnikateľov a firiem sa tieto zmeny týkajú? V článku si objasníme prečo vzniklo triedenie účtovných jednotiek, koho sa týka, aké sú skupiny a ich jednotlivé kritériá.

Prečo sa účtovné jednotky triedia?

Účelom triedenia účtovných jednotiek je nariadenie z Európskej únie, ktorého zmyslom má byť zníženie administratívneho zaťaženia účtovných jednotiek. Tieto zmeny nastali v Zákone o účtovníctve, a preto ich musia podnikatelia a firmy dodržiavať. Zaradenie do účtovnej skupiny má za následok obsahovú štruktúru účtovnej závierky, čo znamená, že podľa toho v akej skupine sa budete nachádzať, takú formu účtovnej závierky budete musieť použiť.

Koho sa triedenie týka a ako sa správne zaradiť?

Ide o kvantitatívne ukazovatele firmy podľa, ktorých sa zaradíte do veľkostnej skupiny. Ak ste nová účtovná jednotka, tak sa zaradíte do veľkostnej skupiny podľa vlastného uváženia a budete v tej skupine aj ďalšie účtovné obdobie. Následne budete postupovať podľa zákona a zatriedite sa do tej skupiny, kde spĺňate kritériá. Zaradenie do správnej skupiny sa vykonáva k závierkovému dňu za predchádzajúce účtovné obdobie, pričom sa posudzuje aj obdobie bezprostredne predchádzajúce. Pri bežnej situácii sa bude posudzovať tento stav k poslednému dňu roka o ktorom sa účtuje.

Týka sa to účtovných jednotiek, ktorými sú obchodné spoločnosti, družstvá, pozemkové spoločenstvá a fyzické osoby zapísané v Obchodnom registri účtujúce v podvojnom účtovníctve. Aj fyzické osoby, ktoré chcú dobrovoľne viesť podvojné účtovníctvo.

Aké sú kritériá pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek?

Podmienkou pre zaradenie do niektorej z týchto skupín je splnenie aspoň dvoch podmienok z nižšie uvedených, podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Mikro účtovná jednotka

  • Celková suma majetku nepresiahne 350 000€
  • Čistý obrat nepresiahol 700 000€
  • Počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10

Malá účtovná jednotka

  • Celková suma majetku presiahne 350 000€, ale nepresiahne 4 000 000 €
  • Čistý obrat presiahol 700 000€, ale nepresiahol 8 000 000€
  • Počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10, ale nepresiahol 50

Veľká účtovná jednotka

  • Celková suma majetku presiahne 4 000 000 €
  • Čistý obrat presiahol 8 000 000€
  • Počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50

Napíšte nám Vaše názory a postrehy aké máte s triedením účtovných jednotiek do skupín.