Bezplatné a lacné účty pre všetkých občanov EU

Vláda 10.11.2015 schválila vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto novela rieši podmienky porovnateľnosti poplatkov a presunu platobného účtu v bodoch b) a c) s účinnosťou od 01.01.2016 .

Pre veľký počet ľudí na Slovensku, ale aj pre občanov susedných štátov umožnili od roku 2016, aby mali bezplatné a lacné bankové účty v slovenských a zahraničných bankách. Aj keď musíme konštatovať, že táto novela neprináša prvé bezplatné účty pre občanov, lebo už viaceré komerčné banky dlhšiu dobu ponúkajú bezplatné vedenie účtu.

Zoznam bánk kde je bezplatné vedenie účtu:

 • Fio banka
 • Zuno
 • M Bank

Všetky spomenuté banky už poskytujú bankové produkty pre všetkých bez rozdielu, či príjem je nad 400 € v čistom za kalendárny mesiac. Bezplatnosť bankového účtu hovorí len o „základnom účte“, ktorý môže, ale nemusí byť postačujúcim pre spotrebiteľa.

Základný bankový účet má mať nasledovné funkcie a možnosti:

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
 • vykonávanie platobných operácií:

            – vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,

            – výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,

            – bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na

 • platobný účet:

            – inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,

           – úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,

           – prostredníctvom platobnej karty,

 • vydanie platobnej karty

Ďalšou povinnosťou bánk je aj to, že všetky informácie musia poskytovať a prezentovať podľa zákona. Všetky informácie o základnom bankovom účte musia uvádzať nasledovne:

 • podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu,
 • bankové služby zahrnuté v základnom bankovom produkte,
 • informáciu o  výške poplatku,
 • informácie o mimosúdnom riešení sporov.

Podmienky na získanie bezplatného základného bankového účtu:

 • príjem do 400 € v čistom za kalendárny mesiac,
 • spotrebiteľ si nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

V ďalšom článku sa budeme venovať žiadosti o lacný bankový účet a povinnostiam občana pri žiadaní o účet.