Daňová optimalizácia

Všetci podnikatelia majú momentálne náročné obdobie, ktoré sa týka skompletizovania účtovníctvapodanie daňového priznania. Tam sa však povinnosti nekončia a potrebné je daň aj uhradiť do konca marca. V prípade, že ste požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, tak maximálne do konca júna musíte splniť svoju povinnosť.

 

Mnoho podnikateľov ešte špekuluje a a snaží sa o to, aby daňová povinnosť bola čo najnižšia. Zákony, daňové výdavky a novelizácie neustále prinášajú rôzne zmeny, ktoré majú vplyv na výšku daňovej povinnosti podnikateľov. Často sa tak môžeme stretnúť s pojmom optimalizácie dane. Čo si však pod týmto pojmom predstaviť?

 

Daňová optimalizácia alebo optimalizácia dane má u mnohých podnikateľov rôzne vysvetlenie. Čo však znamená takáto optimalizácia pre účtovníka?

 

Niekto si môže myslieť, že daňová optimalizácia je nelegálne ukracovanie výšky daňovej povinnosti z pohľadu podnikateľa. My však chápeme optimalizáciu dane ako postupnosť krokov k minimalizácii daňovej povinnosti v rámci aktuálne platnej legislatívy. Mnohé zmeny však dostávajú podnikateľov a účtovníkov do situácie, kedy sa nedokážu jednoznačne rozhodnúť pre uplatňovanie daňových výdavkov. Problém nastáva najmä v čase podania daňových priznaní kedy je už často neskoro riešiť situáciu spätne. Ešte stále sa to stáva mnohým z nás, že na daňové povinnosti myslíte až na poslednú chvíľu. Čo ale spraviť pre to, aby nás vysoká daň nezaskočila?

 

Našim riešením ako predchádzať nepríjemným prekvapeniam na konci roku je daňové plánovanie. Veľkú dôležitosť vidíme v priebežnej práci a sledovaní vývoja daňovej povinnosti. Počas roka sa dá ešte mnohokrát nájsť iné a lepšie riešenie alebo spôsob ako legálne optimalizovať daňovú povinnosť.

 

Ako optimalizovať daňovú povinnosť počas roka?

 

Jednoznačným odporúčaním je začať včas konať. Možností je vždy viacero, a to aj u podnikateľov, ktorí majú problém vysokých príjmov a nízkych nákladov.

 
Čo môžeme zvažovať:
1. Výber účtovnej sústavy – jednoduché alebo podvojné účtovníctvo (zdaňovanie príjmov alebo výnosov)

2. Voľba právnej formy – právnická osoba alebo živnosť, prípadne aj kombinácia oboch (využitie nezdaniteľnej čiastky pri fyzickej osobe, paušálne výdavky, daňový bonus, sadzba dane, daňové licencie)

3. Uplatňovanie daňových výdavkov – paušálne alebo preukázateľné
4. Obstaranie majetku – kúpa, lízing, úver (budova, stroje, automobily)
5. Miesto podnikania – sídlo firmy, daňové raje, nájomné
 

Problematika optimalizácie dane a celkového daňového plánovania je pomerne náročnáindividuálna u každého podnikateľa v závislosti od situácie, možností a podnikateľskej činnosti. Vždy máme na výber viacero možností ako situáciu riešiť.

 

Zvlášť pozor si musia dávať platcovia DPH, ktorý sú nútení svoju účtovnú a daňovú situáciu sledovať priebežne. Väčšinou je u nich aj problémovejšie spätná optimalizovanie dane. Práve preto už teraz by ste mali premýšľať nad účtovným rokom 2016, napriek tomu, že mnohí majú plno starostí ešte s rokom 2015.