DPH v stavebníctve po novom

Aby tých zmien v roku 2016 nebolo málo, tak jedna sa týka aj stavebníctva. Stavbári pozor od nového roku musíte postupovať pri vystavovaní faktúr po novom. Koho sa zmena prenosu daňovej povinnosti týka a ako postupovať?

 

Finančná správa sa na základe zistenia mnohých podvodov na DPH v stavebníctve rozhodla zaviesť od 1.1.2016 zmenu týkajúcu sa obchodov medzi platiteľmi DPH.

 

Tí z vás čo sú platcami DPH a nakupovali nejaký tovar alebo službu z krajín EÚ od iného platcu pravdepodobne vedia čo znamená prenesenie daňovej povinnosti alebo samozdanenie. Ak ste stavbár, platca DPH a do teraz ste sa nestretli s týmto pojmom, tak si vysvetlíme jeho význam.

 

Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa bude teda po novom pre stavbárov znamenať, že budeme aj na Slovensku medzi dvomi firmami vystavovať faktúru bez DPH, a teda dodávateľ ju vo svojom daňovom priznaní neodvedie, pričom odberateľ vykoná pri danej faktúre samozdanenie.

 

K preneseniu daňovej povinnosti dôjde ak budú splnené tieto podmienky:

 
1. predmetom fakturácie sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA
2. miesto dodania tovaru alebo služby je na území Slovenska
3. dodávateľ a odberateľ sú platcami DPH na Slovensku podľa §4, §4b, §5 alebo §6.
 

Ktorých stavbárov sa týka prenesenie daňovej povinnosti?

 

Ako je uvedené vyššie, ide len o stavbárov, ktorí dodávajú stavebné služby alebo práce patriace do klasifikácie F. Môže ísť aj o dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy, ktoré patria do klasifikácie F. Taktiež to platí na dodanie tovaru aj s montážou. V prípade, že miesto dodania je mimo územia Slovenska, tak tuzemské samozdanenie sa nevykonáva.

 

Ktoré stavebné práce patria do sekcie F?

 
Bytové a nebytové budovy, ich úprava alebo výstavba
Inžinierske budovy, ich úprava alebo výstavba
Špecializované stavebné práce
 

Jedná sa o hlavné kategórie, pričom konkrétnym stavebným činnostiam, ktoré patria do klasifikácie F sa budeme venovať v budúcom článku k čomu vydala aj finančná správa usmernenie. Taktiež je mnoho stavebných prác, ktoré nepatria do klasifikácie F, a teda nebude pre nich platiť systém tuzemského prenesenia daňovej povinnosti. Zabudnúť netreba ani na povinnosť stavbára (platcu DPH), ktorý splnil podmienky a vystavuje faktúru na iného platcu DPH uviesť na faktúre poznámku „Prenesenie daňovej povinnosti.“