Stravovanie SZČO

Poznáme to, že zamestnanci často dostávajú od svojich zamestnávateľov stravné lístky na celý mesiac. Tie môžu využiť na nákup potravín v obchodoch alebo v reštaurácii. Čo však môže robiť podnikateľ – živnostník? Ako sa má stravovať? Je stravovanie pre SZČO daňovým výdavkom?

 

Aktuálne sa v parlamente preberá, či využívanie stravných lístkov by nemalo byť nahradené inou formou cenín? Dôvodom je vraj neúplná regulácia zo strany štátu. Dúfajme, že to nebude ďalší ťah ako znížiť možnosť uplatnenia si daňových výdavkov pre podnikateľov. Čo myslíte vy?

 

Na tieto otázky zodpovedáme v článku, ktorý sa bude venovať stravovaniu fyzických osôb – podnikateľov. Dôležité je si uvedomiť, či SZČO je na pracovnej ceste alebo vykonáva bežnú prácu v mieste svojho podnikania.

 

Stravovanie SZČO na pracovnej ceste

 

V prípade, že podnikateľ je na pracovnej ceste, postupuje podľa Zákona o cestovných náhradách. Nárok si podnikateľ vypočíta na základe času stráveného na pracovnej ceste. Pozor si treba dať na to čo je pracovná cesta a čo je miesto pravidelného vykonávania práce. Výdavok na nákup stravy je potrebné preukázať stravným lístkom, nákupom stravy alebo dokladom o nákupe hlavného jedla. Pozor si treba dať na alkoholické nápoje, ktoré často bývajú na bločkoch.

 
Nárok na stravne počas pracovnej cesty:
Časové pásmo 5 až 12 hodín 4,20 €
Časové pásmo 12 až 18 hodín 6,30 €
Časové pásmo  nad 18 hodín 9,80 €
 
 

Stravovanie SZČO počas pracovného dňa

 

Podnikateľ má taktiež nárok na stravu počas bežného pracovného dňa. Takýmto dňom môže byť aj víkend ak vie podnikateľ preukázať, že pracoval. Nárok na stravné sa neodvíja od času stráveného v práci, ale je stanovený na 4,20 €. Najvýhodnejšie je objednať si obedové menu vo výške 4,20 € alebo zakúpiť si stravné lístky v tejto hodnote. Ak obedové menu stojí 5,00 € a podnikateľ ho zaradí do účtovníctva, môže ho daňovo uplatniť len do výšky 4,20 €. V opačnom prípade ak obedové menu stojí 3,00 €, tak uplatní do daňových výdavkov len túto sumu.

 

Stravovanie SZČO na pracovnej ceste v zahraničí

 

Ak podnikateľ musí kvôli pracovnej ceste vycestovať za hranice Slovenskej republiky tak postupuje podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 401/2012. Toto opatrenie delí čas pracovnej cesty do zahraničia na tri časové pásma, a to do 6 hodín mimo územia SR nárok na stravné 25% základnej sadzby stravného v danej krajine kam cestujem.  Nad 6 hodín až 12 hodín je druhé časové pásmo a platí 50 % zo základnej sadzby stravného v danej krajine. Nad 12 hodín patrí podnikateľovi nárok 100% základnej sadzby stravného na deň pre danú krajinu.

 
Základné sadzby stravného pre iné krajiny nájdete v ďalšom článku.