Podanie odložených daňových priznaní za rok 2015

Ekonoom.sk
Podľa trendov a analýz finančnej správy aj tento rok viac ako 140 000 občanov a firiem odložilo podanie daňového priznania na jún 2016. Posledným dňom na podanie sa stáva 30. jún 2016. 

Podanie odložených daňových priznaní za rok 2015:

Odklad daňového priznania mohli tento rok opäť využiť všetky firmy aj občania. V prípade príjmov len zo Slovenska si mohli podanie odložiť najviac o 3 mesiace, v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí bola maximálna lehota na odklad 6 mesiacov. Do termínu odkladu je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť. 

Dôvody posunutia priznania môžu byť rôzne. Niekedy je to len nedostatok času, chýbajúce potvrdenia o príjmoch, daňová optimalizácia alebo málo informácií ako zdaniť príjmy napríklad zo zahraničia. Ďalším dôvodom je nedostatok peňazí na zaplatenie dane a posunutie platenia sociálnych odvodov.

Trend a vývoj podania priznaní na Slovensku:

V roku 2014 a 2015 bolo najviac daní  zaplatených v januári, v marci a v júni, kým v druhom štvrťroku odviedli podnikatelia štátu výrazne vyššiu daň, v priemere až 1.318 €. Počet odložených priznaní ako aj úhrada daní v druhom štvrťroku sa zvyšuje o 2% v porovnaní s rokmi 2014 a 2015.

graf
 

Zdroj: Údaje SLSP – živnostníci a firmy s obratom do jedného 1.000.000 €
Priemerná zaplatená daň z príjmu podľa krajov (v eurách, január až marec 2015)

danova-analyza-2015

Zdroj: Údaje SLSP – živnostníci a firmy s obratom do jedného 1.000.000 €
Daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2015 podáva každý občan, ktorého príjem za minulý rok prekročil hranicu 1 901,67 € (a nerobí mu ročné zúčtovanie zamestnávateľ). Sadzba dane je 19% (alebo 25%) a 22% pre právnické osoby.

Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie je povinná podať každá firma bez ohľadu na výšku príjmov v roku 2015.

Pripomíname, že platitelia DPH majú naďalej povinnosť posielať daňové priznanie na daň z príjmov elektronicky.

Všetky Vaše ďalšie otázky ohľadom daňových priznaní môžete poslať na uctovnictvo@ekonoom.sk .