Daňový balíček pre rok 2017

Už dlhšie sa rozpráva o daňovom balíčku pre rok 2017 a 2018. Čakajú nás ďalšie legislatívne zmeny a novinky. Máme sa na čo tešiť alebo ide len o ďalšie sťažovanie podnikateľského prostredia?

Aj budúci rok nás čaká viacero legislatívnych zmien. Je dobré o nich vedieť a poznať ich vplyv na budúce zdaňovacie obdobie.

Sľubovaných je viacero zmien a noviniek. Niektoré z nich sú zásadné a iné skôr okrajové, ktoré sa dotknú len určitej časti daňovníkov. Medzi tie menej zaujímavé zmeny patrí zvýšenie daní z tabakových výrobkov, ktoré by sa malo premietnuť do ďalšieho zdražovania týchto produktov. Zvýšenie poplatkov pre regulované odvetvia, ktoré bude mať pravdepodobne zdražovanie niektorých služieb ako poistenia, poštové služby, energetika, letectvo a podobne.

Zaujímavé daňové novinky pre rok 2017

Viac zaujímavou zmenou, ktorá by sa mala dotknúť v roku 2017 všetkých právnických osôb je zníženie súčasnej sadzby dane z príjmov o 1%. Čiže z aktuálnych 22% dane z príjmov by to od začiatku roka 2017 malo byť len 21%.  Túto novinku vnímame veľmi pozitívne a teší nás, že je ochota nielen zvyšovania sadzieb, ale aj ich znižovania.

Ďalšou zásadnou zmenou pre mnohých podnikateľov a majiteľov právnických osôb bude zrušenie 14% odvodov do Zdravotnej poisťovne z vyplácania dividend a zavedenia novej dane z dividend vo výške 15%. Tým dôjde nielen k zvýšeniu o 1%, ale aj o zrušenie stropu pre výšku zdanenia oproti tomu ako to bolo pri odvode. Vláda si tak sľubuje férové zdanenie dividend a tiež vyšší výber daní.

Zmeniť sa má tiež systém registračných poplatkov osobných automobilov. Zmeny by sa mali dotknúť výšky poplatkov, samotného výpočtu aj frekvencie platenia registračných poplatkov. Z plánovaného nového systému vyplýva, že registračný poplatok sa nebude platiť len pri prvom prihlásení vozidla, ale pri každom jednom. V podstate každý kto bude mať záujem o kúpu vozidla (či už nového alebo jazdeného) bude musieť nazrieť do sadzobníkov a vzhľadom na výkon a vek vozidla si prepočítať výšku registračného poplatku.

Ďalšou novinkou bude zavedenie inštitútu skráteného vyrubovacieho konania do daňového poriadku. Malo by dôjsť k efektívnejšiemu vyrúbeniu a výberu dane.

Zaujímavou novinkou v zákone o DPH bude aj prípad ak daňový subjekt platca DPH si bude nárokovať nadmerný odpočet a finančná správa následne zadrží nadmerný odpočet výkonom daňovej kontroly, tak po uplynutí 6 mesiacov bude vznikať daňovému subjektu nárok na náhradu ušlých finančných prostriedkov.

Chceme zároveň upozorniť podnikateľov na Slovensku, že zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ešte nie je schválený a netreba si robiť ťažkú hlavu zo zavádzajúcich informácií ohľadom tohto zákona, ktoré šíria média. V tejto chvíli nikto by nevedel presne popísať konečnú schválenú verziu, kedže predložená novela zákona musí prejsť celým legislatívnym procesom a tiež cez pripomienkové konanie.  Konečná verzia a schválená novela bude koncom novembra tohto roku 2016.

Po schválení novely budeme informovať podnikateľov o definitívnych zmenách, ktoré budú platiť od roku 2017.

Čo v roku 2018?

V roku 2018 by nás mali čakať ďalšie daňové zmeny. Pozitívne vnímame plánované zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov ako aj často spomínané zrušenie inštitútu daňovej licencie pre právnické osoby. Čo z týchto daňových zmien a noviniek sa naplní ukáže až čas.