Vklady a výbery v banke bez OP a pasu

Stalo sa vám už, že ste stratili alebo ste požiadali políciu o vydanie nového občianskeho preukazu (či už kvôli zmene údajov alebo z dôvodu vypršania platnosti) a bez tohto preukazu ste nedokázali fungovať? V článku riešime pri akých podmienkach občan SR môže vkladať a vyberať zo svojho bankového účtu finančné prostriedky.

Ide o situáciu keď občan resp. podnikateľ nemá občiansky preukaz ani pas z dôvodu straty, krádeže, vydania nového preukazu pri zmene údajov a chce vkladať alebo vyberať peňažné prostriedky zo svojho vlastného bežného účtu.

Povinnosti občana pri strate, krádeži a zmene údajov OP:

  • nahlásiť stratu na polícií
  • požiadať o nový doklad (správny poplatok na vydanie nového dokladu je 4,50 € alebo 16,50 €)
  • po vydaní nového dokladu oznámiť nové údaje dokladov v banke (číslo OP)

1. Postup pri výbere v prípade straty alebo krádeži:

Ak sa vám stane, že OP ste stratili máte možnosť predložiť v banke cestovný pas. Ak ho nevlastníte alebo ste zároveň prišli aj o cestovný pas tak klient predkladá Potvrdenie o občianskom preukaze spolu s iným dokladom s fotografiou (napríklad vodičský preukaz), ak ho má.

Doklad z polície by spravidla nemal byť starší ako 3 týždne. Klientovi nemôže byť v tomto prípade vydaná platobná karta, môže o ňu však požiadať (vydaná mu bude až po preukázaní sa novým OP),  nemôže v tomto čase zrušiť účet ani manipulovať s vyššou hotovosťou cca nad 200€.

Vzhľadom na to, že pre klienta môže ísť o nekomfortnú situáciu, banka mu môže poskytnúť hotovosť na pokrytie nevyhnutných výdavkov do doby vydania OP. Po vydaní nového dokladu je občan povinný nahlásiť nový doklad banke.

2. Postup pri výbere v prípade zmeny údajov v OP:

Klient predloží v banke cestovný pas. Ak ho nevlastní alebo bol aj cestovný pas stratený predkladá klient Potvrdenie o občianskom preukaze spolu s iným dokladom s fotografiou (napríklad vodičský preukaz), ak ho má.

Doklad z polície by spravidla nemal byť starší ako 3 týždne. Klientovi nemôže byť v tomto prípade vydaná platobná karta, môže o ňu však požiadať (vydaná mu bude až po preukázaní sa novým OP).

Banka umožní vkladať aj vyberať peňažné prostriedky na vlastný bankový účet len do určitej výšky.