Optimalizácia daní pomocou automobilu

V čase daňových priznaní mnoho podnikateľov ešte rozmýšľa ako znížiť základ dane a neplatiť vysokú daň z príjmov. Takmer každý podnikateľ využíva na svoju prácu automobil. Uplatňovanie automobilu v daňových výdavkov môže byť rôzne. Úlohou účtovníka je nájsť optimálne riešenie pre podnikateľa z pohľadu maximálneho uplatnenia daňových výdavkov a zároveň minimálne administratívne zaťaženie.

 

Zvyčajne je úlohou účtovníka zvážiť výšku obstarávacej ceny, dobu používania vozidla, vek vozidla, ale aj zvážiť či auto je využívané na súkromné účely a v akom pomere.

 

Ak sa podnikateľ opýta účtovníka: „Ako maximálne využiť automobil, ktorý používam v podnikaní?“ Zvyčajne je úlohou účtovníka zvážiť výšku obstarávacej ceny, dobu používania vozidla, vek vozidla, ale aj zvážiť či auto je využívané na súkromné účely a v akom pomere. Dôležitým aspektom je aj postavenie podnikateľa z pohľadu či je platiteľom DPH alebo nie je. Po zvážení viacerých kritérií je vhodné jednotlivé čísla namodelovať a spočítať daňové výdavky na viacero rokov. Čas investovaný na prepočítanie nákladov sa odzrkadlí aj na výške dani z príjmov v budúcich rokoch.

 

Kedy automobil zaradiť do obchodného majetku?

 

Prvým dôležitým kritériom je forma obstarania, ak podnikateľ kupuje vozidlo od platcu DPH vo vyššej obstarávacej cene a je pri tom platiteľom DPH, tak odporúčame auto zaradiť do obchodného majetku. Zvyčajne ak sa jedná o staršie vozidlo obstarané darovaním a podobne sa odporúča nechať vo vlastníctve fyzickej osoby a uplatňovať náhradu za prejdené kilometre. Pri vozidle zaradenom do obchodného majetku vstupuje do nákladov viacero vstupov, a to odpis vozidla, pohonné hmoty, servis, parkovné, diaľničné známky, bežné opotrebenie ako pneumatiky, stierače, ale aj čistenie vozidla, či daň z motorového vozidla.

 

Ak je vstupná cena vozidla zaradeného do obchodného majetku vyššia ako 1700 Eur, zaradíme ho do 1. odpisovej skupiny a odpisujeme 4 roky rovnomerne. Pozor si treba dať pri vozidle, ktorého obstarávacia suma je vyššia ako 48 000 Eur. Vtedy musí podnikateľ porovnávať základ dane s ročnou výškou odpisu. Uplatňovanie pohonných hmôt pre vozidlo zaradené v obchodnom majetku pozná 3 legislatívne stanovené spôsoby.

 

Spôsoby uplatňovania PHM:

  • Uplatňuje nakúpené pohonné hmoty na základe dokladov o kúpe a na základe spotreby uvedenej v technickom preukaze
  • Uplatňuje nakúpené pohonné hmoty na základe dokladov o kúpe do výšky satelitného zariadenia namontovaného vo vozidle
  • Uplatňuje výdavky na pohonné hmoty do výšky 80% z dokladov o kúpe za príslušné obdobie v porovnaní s počtom prejdených kilometrov na začiatku a na konci obdobia.

 

Kedy automobil nezaraďovať do obchodného majetku?

 

Zvyčajne ak vozidlo je staršie, obstarané darovaním alebo kúpené od neplatcu DPH. Podmienkou je vozidlo vlastniť ako fyzická osoba. Vtedy je vhodnejšie na cesty mimo miesta podnikania využiť sadzbu za každý prejdený kilometer 0,183 Eur a pohonné hmoty na základe dokladov kúpe. Tu však podnikateľ nemôže už do daňových výdavkov uznať prípadný servis, opotrebenie, odpis, ani DPH. Uznať daňovo môže diaľničnú známku, parkovné a daň z motorových vozidiel. Pre zjednodušenie evidovania cestovných náhrad je možné uplatniť paušálne výdavky vo výške 50% z nakúpených pohonných hmôt.

 

Ak by ste potrebovali pomôcť alebo navrhnúť optimálne riešenie ako uplatniť vozidlo do podnikania, neváhajte nás osloviť.