Rodičovský príspevok 2017

V tomto článku sa budeme venovať rodičovskému príspevku, ktorý sa od mája 2017 po 3 rokoch opäť zvyšuje o 10 €.

Výška rodičovského príspevku od 2017

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválili 23. 3. 2017, ktorý pripomienkovali najmä poslanci ako Veronika Remišová a Petra  Krištúfková. Tento návrh je platný od 1. mája 2017.

Prvé návrhy zákona boli na sumu 280 €, čo by predstavovalo zvýšenie o 70 €.

Výšku rodičovského príspevku definuje už spomínaný zákon  o rodičovskom príspevku nasledovne:

1 dieťa  – 213,20 € mesačne

2 detí – 266,50 € mesačne

3 detí – 319,8 € mesačne

Z pravidla sa suma zvyšuje o 25% na ďalšie narodené dieťa. Tu chcem upozorniť na to ak ide o viacero pôrodov za sebou a je v rodine viac detí do 3 rokov vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok t.j. 213,20 € mesačne.

Kto má nárok na rodičovskú dovolenku?

Na rodičovský príspevok získava najčastejšie žena alebo otec nárok po skončení čerpania materského príspevku, ktorý sa skončí po 34. týždni. Rodičia ktorí nárok na materskú  dávku nemajú tak automaticky nastupujú na rodičovskú dovolenku.

Rozdiel oproti materskému príspevku je v tom, že jeho výška je jednotná a neodvíja sa od predošlého platu rodiča. Čerpať sa môže do 3 roku života dieťaťa, v prípade zdravotných problémov dieťaťa do 6 roku. Podľa štatistiky mnohí rodičia rozmýšľajú tak, že zostanú do 3 rokov veku dieťaťa doma. Mnoho rodičov si skráti dovolenku a ide do zamestnania skôr.

To znamená v praxi, že ak si mladá absolventka nájde robotu aj po odpracovaní jedného roka, nebude mať nárok na materskú dávku. Tu chcem upozorniť na možnosť materskej otca (otcovskej dovolenky), ktorá môže najmä finančne pomôcť po narodení dieťaťa.

Počas rodičovskej dovolenky sa poberá rodičovský príspevok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa. O výške príspevku je možné dlho polemizovať, ale podľa názorov rôznych odborníkov je táto suma príliš nízka.

Rast a vývoj rodičovského príspevku a odvodov na Slovensku ?!

Ja k tejto téme pridávam svoj osobný názor a pohľad na veci, ktoré som získal pri sledovaní schvaľovaní zákona. Príklady, ktoré uviedol pán poslanec Mihál, sú faktami a po znázornení zarazia. vývoj rodičovkého príspevkuVývoj rastu rodičovského príspevku

Minimálne povinné odvody živnostníkov za 5 rokov sa zvýšili o 34 %  s porovnaním rodičovským príspevkom, ktorý len o  17 percent. Vývoj Odovodov pre SZČO

Ako mladého človeka ma táto otázka zaujíma, keďže plánujem mať rodinu. Pridávam ďalší problém pri poberaní príspevku, ktorý môže nastať v tedy, ak sa matke narodia deti v dvojročných intervaloch po sebe, tak rodičovský príspevok bude čerpať len 6 rokov.

V tejto situácie si musíme uvedomiť skrátenie dĺžky trvania poberania príspevku. Rodič ktorý poberá príspevok 6 rokov dostane o skoro 8 000 € menej ako rodič, ktorý poberá 9 rokov príspevok a stará sa o rovnaký počet detí.

Príklad:

Rodina A a B, v obidvoch rodinách sa narodili 3 deti. V rodine A sa narodili deti s odstupom 3 rokov a čerpajú príspevok 9 rokov, kým v rodine B s odstupom 2 roky, teda čerpajú príspevok 6 rokov.

Počet rokov Počet mesiacov Mesačná suma príspevku Príspevok 9 rokov Príspevok 6 rokov
1 12 213,20 € 2 558,40 € 2 558,40 €
2 12 213,20 € 2 558,40 € 2 558,40 €
3 12 213,20 € 2 558,40 € 2 558,40 €
4 12 213,20 € 2 558,40 € 2 558,40 €
5 12 213,20 € 2 558,40 € 2 558,40 €
6 12 213,20 € 2 558,40 € 2 558,40 €
7 12 213,20 € 2 558,40 €
8 12 213,20 € 2 558,40 €
9 12 213,20 € 2 558,40 €
Sumár 23 025,60 € 15 350,40 €

Podľa tabuľky je zrejmé, že rodina ktorá čerpá o 3 roky kratšie rodičovský príspevok dostane menej peňazí, pričom jej vznikajú na staroslivosť detí rovnaké výdavky.