Odvody SZČO v 2018! 6 rád na ich zníženie

V tomto článku sa budeme venovať vysvetleniu zdravotných a sociálnych odvodov na Slovensku, pričom posvietime aj na ich výšku v roku 2018.

Každého podnikateľa sa týkajú odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a preto by mali venovať aj tejto téme zvýšenú pozornosť.

Novovzniknutý podnikatelia majú povinnosť platiť minimálne zdravotné poistenie za seba ako fyzickú osobu. Toto poistenie zabezpečí, že pri úraze alebo ošetrení v zdravotníckych zariadeniach, náklady na ošetrenie hradí v časti príslušná zdravotná poisťovňa.

Zákonná úprava zdravotného poistenia

Povinnosť mať zdravotné poistenie a uhrádzať preddavky na poistné všeobecne upravuje Zákon o zdravotnom poistení, ktorý nedávno bol aj novelizovaný. Novelizovaný zákon o zdravotnom poistený nájdete v ďalšom článku v časti blog.

Kto musí platiť zdravotné odvody:

Zdravotné poistenie je povinný mať každý občan Slovenska, ak nemu vznikla podľa zákona povinnosť. Každý mesiac tak musí odvádzať preddavky na poistné do zdravotných poisťovní. Zmenou zdravotných poisťovní majú poistenci ďalšie oznamovacie povinnosti voči zamestnávateľom, ktoré často zabúdajú. K tejto povinnosti sa budeme venovať v ďalšom článku. Preddavok je suma, ktorá vychádza minimálnej sumy ako aj z predchádzajúcich ročných výsledkoch podnikajúcich osôb.

Ide o sumu, ktorej súhrn tvorí ročné poistné. Výška preddavkov závisí od typu poistenca, jeho vymeriavacieho základu a príslušnej sadzby.

Platitelia sú:

 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná
 • štát
 • platiteľ dividend – (napr.: Konateľ s.r.o.)

Odvody a jeho výška v roku 2018:

Maximálny vymeriavací základ je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2018, je 54.720 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2016, 60 x 912).

Minimálny vymeriavací základ 456 € z čoho 14% je minimálny preddavok 63,84 €/mesačne.

Minimálna suma preddavku je 63,84€ mesačne.

Zákonná úprava Sociálneho poistenia

Pri posudzovaní povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie ako SZČO sa berie do úvahy len aktívny príjem – a naopak do úvahy sa neberie pasívny príjem podľa § 6 ods. 4.

Hranica celkových príjmov za rok 2017 je stanovená na 5.470 €.

Pre podnikateľov, ktorí ešte neplatia odvody do Sociálnej poisťovne:

Od 1.7.2018 (1.10.2018) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej celkový príjem za rok 2017 bol vyšší ako 5.472 € (12 x 456).

Nemocenské poistenie 4,40% 20,06 €
Starobné poistenie 18,00% 82,08 €
Invalidné poistenie 6,00% 27,36 €
Rezervný fond 4,75% 21,66 €
 Spolu:  151,16€

Pre podnikateľov, ktorí už platia odvody do Sociálnej poisťovne:

Podnikatelia, ktorý už majú povinnosť si platiť Sociálne odvody v nižšej výške ako 151,16 € mesačne, tak ich výška sa automaticky sa zvýši na túto sumu.

Minimálny vymeriavací základ 456 eur, minimálne poistné 151,16 € mesačne.

Rady pre podnikateľov pred koncom roka 2017:

 1. Dajte si spracovať vaše jednoduché účtovníctvo ešte pred koncom decembra 2017
 2. Vypočítajte si aké príjmy a výdavky ešte budete mať do konca roka
 3. Vypočítajte si svoje daňové a odvodové zaťaženie na rok 2018
 4. Vyberte si spôsobov uplatnenia daňových výdavkov – (Paušálne výdavky v roku 2017)
 5. Optimalizujte si svoje daňové povinnosti s úhradou odvodov za mesiac december alebo zaradenie hmotných majetkov do odpisovania
 6. Uhraďte si svoje budúce odvody do SP a ZP pričom získate nákladovú položku vo forme zaplatených odvodov

Ak budete potrebovať rady ako si znížiť alebo optimalizovať svoje odvodové zaťaženie, tak nás neváhajte skontaktovať.