Porovnanie DPH na Slovensku s inými krajinami

Na Slovensku sa daň z pridanej hodnoty (DPH) začala uplatňovať v ére samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993. Prechádzala jej daň z obratu, ktorá však fungovala inak ako dnešná DPH. Od DPH sa očakávalo efektívne zdaňovanie tovaru a služieb, čim sa mal zabezpečiť príjem pre štátny rozpočet. Zmenu v zdaňovaní si vyžadovala najmä zmena z plánovaného hospodárstva na trhové.

DPH zaraďujeme medzi nepriame dane z dôvodu, že sa netýkajú daňových poplatníkov, ale tovaru a služieb. Celosvetovým trendom je nahradzovanie tradičných daní na daň z pridanej hodnoty aj z dôvodu, že sa takejto dani takmer nedá vyhnúť. DPH sa pomerne úspešne ujala v mnohých krajinách kvôli svojej univerzálnosti.

Dovezené tovary a služby zdaňujeme na Slovensku

Dôležité je vedieť, že DPH sa týka len tovaru a služieb vytvorených na Slovensku, pričom dovoz tovaru a služieb je zdaňovaný rovnako ako tovar a služby vytvorené na Slovensku, ale vývoz zdaňovaný nie je.

„Sadzba DPH sa týka tovarov a služieb vytvorených na Slovensku. Tovar alebo služba z inej krajiny sa zdaňuje na Slovensku. Export do zahraničia je vždy bez DPH.“

Nevýhodou pre podnikateľský subjekt je narastajúca administratívna náročnosť spojená s evidenciou, ktorá vyžaduje pravidelné spracovanie účtovníctva. Taktiež podávanie kontrolného výkazu od 1.1. 2014, ktorý značne pridáva platiteľom DPH prácu naviac.

Vývoj sadzby DPH na Slovensku

Na začiatku pôsobenia DPH na Slovensku bola základná sadzba stanovená na 23 % a znížená sadzba 5 %, ktorá sa týkala vybraných druhov tovarov a tepelnej energie. V roku 2003 sa DPH znížila na 20 % a znížená sadzba zvýšila na 14 %. Od roku 2004 bola zavedená jednotná sadzba DPH na 19 %. Znížená sadzba sa úplne zrušila. Od roku 2007 nasledovalo znovu zavedenie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary vo výške 10 %. V roku 2010 sa DPH na predaj z dvora znížila sadzba na 6 %. V roku 2010 sa zvýšila základná sadzba DPH na 20 %. V roku 2011 došlo k zrušeniu zníženej dane na predaj z dvora.

Porovnanie daní z pridanej hodnoty vo vybraných krajinách

Krajina Základná sadzba Znížená sadzba
Česká republika 21 % 15 %
Maďarsko 27 % 18 % / 5 %
Poľsko 23 % 8 % / 5 %
Slovenská republika 20 % 10 %
Rakúsko 20 % 12 % / 10 %
Ukrajina 20 %
Chorvátsko 22 % 10 %
Rusko 18 % 10 %
Švajčiarsko 8 % 3,8 % / 2,5 %
Švédsko 25 % 12 % / 6 %
Nemecko 19 % 7 %