Registrácia pri zásielkovom predaji do Maďarska v roku 2020

Postup registrácie zásielkového predaja do Madarska v roku 2019