Zdaňovanie dividend v roku 2020

Dividendy v roku 2020