Porovnanie odvodového zaťaženia živnosti a s.r.o.

Porovnanie odvodového zaťaženie pri živnosti a spoločnosti s.r.o. v roku 2021