Ako účtovať nákup/obstaranie hmotného majetku

Obstarali ste hmotný majetok, ktorý ste doviezli z mimo EÚ alebo z EÚ a neviete aké náklady spojené vstupujú do obstarávacej/odpisovej ceny? V  článku sa budeme venovať ako účtovať nákup/obstaranie majetku a náklady ktoré vstupujú do ich ceny. Ako účtovať obstaranie majetku nájdeme v postupoch podvojného účtovníctva, na ktoré odkazuje § 4 ods. 2 zákona […]

Čítajte viac


Ako účtovať tovar a sklad, účet 131

Ako účtovať zásoby alebo sklad, mnohým účtovníkom a podnikateľom robí ťažkú hlavu. Nepoznáme obdobie kedy by táto téma bola aktuálnejšia ako na začiatku a na konci účtovného obdobia. Podľa § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve každá účtovná jednotka musí inventarizáciu vykonať ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku., […]

Čítajte viac


Spôsoby účtovania skladových zásob

Ste podnikateľ, ktorý  má predajňu alebo e-shop? Poznáte svoje povinnosti ohľadom skladovej evidencie? Častá otázka podnikateľa ako aj účtovníka, či je nutné viesť skladovú evidenciu počas roka. V článku sa venujeme definícií, vysvetleniu ako treba viesť skladovú evidenciu zásob. Delenie skladových zásob Podľa § 17 postupov účtovania v PÚ  zásoby sú súčasťou krátkodobého majetku účtovnej […]

Čítajte viac


Registrácia DPH podnikateľskej skupiny

Mnohí živnostníci a podnikatelia na Slovensku podnikajú v kombinácií SZČO a s.r.o. alebo vlastnia viaceré spoločnosti, ktorými vykonávajú tie isté ekonomické činnosti a dodávajú služby a tovar aj vrámci vlastných firiem. Zákon o DPH na Slovensku umožňuje vytvárať skupinu ktorej členovi t.j. spoločnosti môžu si dodávať služby a tovar bez zdanenia. Registrácia na DPH podnikateľskej skupiny […]

Čítajte viac