Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie je povinnosťou pre všetkých živnostníkov aj obchodné spoločnosti. Najbližšie budeme podávať daňové priznanie za rok 2018, a to do 01.04. 2019. Daňové priznanie u živnostníkov je výsledkom príjmov a výdavkov za celý kalendárny rok. Podkladom pre vypracovanie priznania je peňažný denník, ktorý odzrkadľuje všetky účtovné operácie za dané účtovné obdobie. Ak ste právnická osoba a máte obchodnú spoločnosť, tak daňové priznanie je výsledkom výnosov a nákladov za celé zdaňovacie obdobie. Pre podanie priznania obchodnej spoločnosti je dôležitá hlavná kniha aj so súčasťami.

Ak máte príjem len zo zamestnania, tak vám nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov lebo to urobí za vás zamestnávateľ, ale ak pracujete alebo ste pracovali súčasne u viacerých zamestnávateľov, prípadne vykonávate živnosť, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie.

Druhy daňových priznaní k dani príjmov:

  • Daňové priznanie typu A – pri príjmoch zo zamestnania
  • Daňové priznanie typu B – pri príjmoch z podnikania (§ 6), z kapitálového majetku (§ 7) alebo ostatné príjmy (§ 8).
  • Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby

Podľa poslednej novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní je od 1.1.2018 každá právnická osoba zapísaná v obchodnom registri povinná podávať daňové priznanie prostredníctvom elektronickej podateľne. Ak s tým nemáte skúsenosti alebo si lámete hlavu ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania, obráťte sa na nás a my vám s tým pomôžeme.

 

Cenník vypracovania daňových priznaní

FO príjem zo závislej činnosti 30,00 ,- €
FO príjem z podnikania (SZČO) 50,00 ,- €
Právnická osoba 300,00 ,- €