Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev v roku 2018

Ste členom pozemkového spoločenstva alebo takzvaný urbár?! V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov z členstva pozemkových spoločenstiev a urbárov. Zmeny od roku 2018 sa týkajú nie len zavedenia platenia daní, ale aj povinnosti podávať daňové priznanie osobám poberajúcim takýto príjem. Príjmy urbárov do konca roka 2017: Doteraz z týchto príjmov fyzické osoby  t.j. členovia neplatili žiadne […]

Čítajte viac


Príjmy oslobodené od zdanenia v roku 2018

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) prináša  viacero zmien pre podnikateľov, ktoré môžu pozitívne ale aj negatívne ovplyvniť podnikateľské prostredie na Slovensku. V tomto článku sa budeme venovať zmenám v § 9  príjmoch  fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od zdanenia a […]

Čítajte viac


Ako podať Hlásenie o vyúčtovaní dane za 2017?

Po vykonaní ročného zúčtovania pre svojich zamestnancom, zamestnávateľov čaká ďalšia náročná povinnosť. Podať hlásenie „ročné“ hlásenie o vyúčtovaní dane (ďalej len „Hlásenie“), o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, za uplynulé zdaňovacie obdobie/ obvykle kalendárny rok. Platí to tých podnikateľov, ktorí boli minulý rok zamestnávateľom. V tomto článku sa budeme venovať podaniu hlásenia […]

Čítajte viac


Neviete ako na ročné zúčtovanie v roku 2018?

Prežívame hlavnú daňovú sezónu a na každom rohu môžeme počuť niečo o téme podávanie daňových priznaní a ročné zúčtovania. Je veľmi dôležité pre zamestnancov ako aj pre zamestnávateľov, aby si včas splnili svoje povinnosti a premysleli čo je výhodnejšie podať. Vybrať medzi ročným zúčtovaním a podaním daňového priznania je veľmi dôležité pre zamestnanca ako aj […]

Čítajte viac


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v roku 2018

Máme posledné dni na podanie priznania za motorové vozidlá, teda daňové priznanie k dani z motorových vozidiel alebo tzv. “cestná daň” sa bude tento rok podávať, tak ako to bolo aj v minulom roku. Od roku 2015 máme jednotný systém zdaňovanie motorových vozidiel, ktorý je transparentnejší a v časti spravodlivý prevzatý zo západných krajín. Podnikateľov motivuje aby si […]

Čítajte viac