Spôsoby účtovania skladových zásob

Ste podnikateľ, ktorý  má predajňu alebo e-shop? Poznáte svoje povinnosti ohľadom skladovej evidencie? Častá otázka podnikateľa ako aj účtovníka, či je nutné viesť skladovú evidenciu počas roka. V článku sa venujeme definícií, vysvetleniu ako treba viesť skladovú evidenciu zásob. Delenie skladových zásob Podľa § 17 postupov účtovania v PÚ  zásoby sú súčasťou krátkodobého majetku účtovnej […]

Čítajte viac


Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev v roku 2018

Ste členom pozemkového spoločenstva alebo takzvaný urbár?! V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov z členstva pozemkových spoločenstiev a urbárov. Zmeny od roku 2018 sa týkajú nie len zavedenia platenia daní, ale aj povinnosti podávať daňové priznanie osobám poberajúcim takýto príjem. Príjmy urbárov do konca roka 2017: Doteraz z týchto príjmov fyzické osoby  t.j. členovia neplatili žiadne […]

Čítajte viac


Príjmy oslobodené od zdanenia v roku 2018

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) prináša  viacero zmien pre podnikateľov, ktoré môžu pozitívne ale aj negatívne ovplyvniť podnikateľské prostredie na Slovensku. V tomto článku sa budeme venovať zmenám v § 9  príjmoch  fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od zdanenia a […]

Čítajte viac


Ako podať Hlásenie o vyúčtovaní dane za 2017?

Po vykonaní ročného zúčtovania pre svojich zamestnancom, zamestnávateľov čaká ďalšia náročná povinnosť. Podať hlásenie „ročné“ hlásenie o vyúčtovaní dane (ďalej len „Hlásenie“), o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, za uplynulé zdaňovacie obdobie/ obvykle kalendárny rok. Platí to tých podnikateľov, ktorí boli minulý rok zamestnávateľom. V tomto článku sa budeme venovať podaniu hlásenia […]

Čítajte viac