Registrácia DPH podnikateľskej skupiny

Mnohí živnostníci a podnikatelia na Slovensku podnikajú v kombinácií SZČO a s.r.o. alebo vlastnia viaceré spoločnosti, ktorými vykonávajú tie isté ekonomické činnosti a dodávajú služby a tovar aj vrámci vlastných firiem. Zákon o DPH na Slovensku umožňuje vytvárať skupinu ktorej členovi t.j. spoločnosti môžu si dodávať služby a tovar bez zdanenia. Registrácia na DPH podnikateľskej skupiny […]

Čítajte viac


Mám nárok na odpočítanie DPH ?

Mnoho podnikateľov sa nás pýta či byť v postavení platcu DPH alebo nie. Neexistuje všeobecné odporúčanie pre všetkých. Každá podnikateľská činnosť je svojím spôsobom jedinečná, a preto postavenie platiteľa DPH môže byť pre jedného výhodné, pre ďalšieho nutné a pre tretieho môže znevýhodňovať. Ešte pred tým ako podnikateľ začne uvažovať nad možnosťou stať sa platiteľom DPH, mal by […]

Čítajte viac


Služby vzťahujúce sa k nehnuteľnostiam

  Stavbári, prenajímatelia, strážnici, realitní makléri a mnohí ďalší podnikatelia sa často vo svojom odbore stretávajú so službami vzťahujúcimi sa k nehnuteľnosti. Čo sú to služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dostávame mnoho otázok ako správne postupovať pri fakturácii služieb na nehnuteľnosti, či už na Slovensku alebo v zahraničí.   “Keď sa povie, že miesto dodania sa určí podľa […]

Čítajte viac


Zrušenie štatútu platcu DPH

Zákon o DPH prináša so sebou mnohé výhody aj nevýhody. Niekedy situácia donúti podnikateľa registrovať sa pre platcu DPH. Čo však v prípade kedy podnikanie ako platca DPH už nie je výhodné a spôsobuje viacero starostí?   „Zákon o DPH patrí medzi najnáročnejšie daňové zákony najmä z pohľadu pochopenia jeho princípov.“   Samotný zákon patrí medzi najnáročnejšie daňové zákony. Častokrát […]

Čítajte viac


Predávam tovar cez internetový obchod

Každoročne rastie počet internetových obchodov na Slovensku. V roku 2017 presiahol ich počet 8000. Internetový obchod ako spôsob predaja tovaru je možné prevádzkovať formou živnosti alebo cez najrozšírenejšiu právnickú osobu akou je s.r.o. a podobne. Aké daňové situácie a súvislosti môžu nastať, ktoré by sme mali poznať ešte pred tým ako začnete predávať?   Aké situácie môžu nastať […]

Čítajte viac