Elektronická schránka pre podnikateľov v roku 2017

Novou povinnosťou podnikateľov na Slovenku bude povinná elektronická komunikácia s úradmi a inými inštitúciami verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky. Takáto elektronická komunikácia bola zavedená už dávnejšie v susedných Čechách, kde takáto komunikácia vyhovuje najmä štátnym inštitúciám ako sú polícia, súdy a daňové úrady. Rozdiel je, že nie je potrebný občiansky preukaz, ale len meno a heslo. Firmy na Slovensku […]

Čítajte viac


Ako si overiť ready-made spoločnosť pred kúpou?

Dnešný trh Dnešný trh ponuky ready made spoločností je dosť široký na to, aby sme vedeli kúpiť lacno existujúcu spoločnosť. Ready made spoločnosti majú svoje výhody ako sú možnosť okamžitého fungovania alebo ušetrený čas pri zakladaní. Popri výhodách však treba mať na pamäti aj rôzne riziká, ktoré sú spojené s ich  kúpou. Výhody ready made […]

Čítajte viac


Návrh na zápis údajov do obchodného registra

Nadäzujeme na predchádzajúci článok, ktorý sa týkal registrácie údajov v obchodnom registri. Pred vykonaním zápisu musí registrový súd vykonať formálnu kontrolu, či sú splnené všetky podmienky zápisu a teda preverí nasledovné: 1. či navrhovateľ, ktorý podal návrh na zápis je oprávnenou osobou na podanie tohto návrhu 2. či je návrh na zápis úplný 3. či navrhovateľ […]

Čítajte viac


Registrácia údajov v obchodnom registri

Návrh na zápis údajov do obchodného registra je upravený v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorý po prvýkrát nadobudol svoju účinnosť 1. 2. 2004, čím došlo ku zásadnej zmene v úprave problematiky obchodného registra vrátane jeho vedenia, či v postupe súdu a účastníkov konania pri zapisovaní údajov do obchodného registra. Jednoznačnú právnu úpravu registrácie údajov máme […]

Čítajte viac


Poplatky do obchodného registra od 1.1.2016

Vláda schvlálila nový návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento návrh bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, pod číslom uznesenia  1916 zo dňa 22. 9. 2015 S účinnosťou od 1.1.2016 sa znižujú […]

Čítajte viac