Ako účtovať nákup/obstaranie hmotného majetku

Obstarali ste hmotný majetok, ktorý ste doviezli z mimo EÚ alebo z EÚ a neviete aké náklady spojené vstupujú do obstarávacej/odpisovej ceny? V  článku sa budeme venovať ako účtovať nákup/obstaranie majetku a náklady ktoré vstupujú do ich ceny. Ako účtovať obstaranie majetku nájdeme v postupoch podvojného účtovníctva, na ktoré odkazuje § 4 ods. 2 zákona […]

Čítajte viac


Ako účtovať tovar a sklad, účet 131

Ako účtovať zásoby alebo sklad, mnohým účtovníkom a podnikateľom robí ťažkú hlavu. Nepoznáme obdobie kedy by táto téma bola aktuálnejšia ako na začiatku a na konci účtovného obdobia. Podľa § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve každá účtovná jednotka musí inventarizáciu vykonať ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku., […]

Čítajte viac


Ako účtovať odmenu konateľa

V článku sa budeme venovať okrem vysvetleniu možných variant na odmien konateľov a spoločníkov aj účtovaniu takýchto príjmov. Ak ste alebo plánujete byť konateľom určite odporúčame nad možnosťami pouvažovať s vašou účtovníčkou. Zmluva o výkone funkcie   Zmluva o výkone funkcie je osobitným typom zmluvy uzatvorenej podľa § 66 ods. 3. Obchodného zákonníka, ktorý vyžaduje […]

Čítajte viac


Uchovávanie a archivácia dokladov

V tomto článku sa pokúsime jednoducho vysvetliť a objasniť ako správne uchovávať a archivovať účtovné a daňové doklady. Mnoho podnikateľov nemá jasno v dĺžke archivácie dokladov. O tom nám hovorí zákon o účtovníctve a zákon o archívoch a registratúrach.   Hlavnou úlohou podnikateľa pri archivácii je zabezpečiť, aby účtovné doklady boli chránené pred stratou, krádežou alebo pred zničením.   Počas podnikania sa stretávame denne s množstvom […]

Čítajte viac


Ako účtovať zábezpeku?

V dnešnej dobe sa zábezpeka používa pri viacerých obchodných stykoch, je to forma majetkovej hodnoty na zaistenie plnenia pre stranu dodávateľa v budúcnosti a na preukázanie záujmu o uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Pri prenájmoch bytových a nebytových priestorov sa stretávame aj s pojmom kaucia alebo finančná zábezpeka pričom slovo zábezpeka sa používa aj pri DPH voči Finančnej správe SR. Zábezpeku môžeme deliť […]

Čítajte viac