Ako archivovať účtovné doklady po novom 2018?

Prežívame hlavnú daňovú sezónu, kedy účtovníci kontrolujú najviac priebežne odovzdané účtovné doklady.  Je to svojim spôsobom kontrola vlastnej celoročnej práce, pričom nekontroluje sa len účtovný doklad ale aj ich zaúčtovania. Správne zaúčtovanie ako aj správne zabezpečovanie účtovných dokladov zabezpečí správne podklady na vyparovanie účtovných závierok a daňových priznaní. V článku sa budeme venovať archiváciám účtovných […]

Čítajte viac


Legislatívne zmeny v roku 2018

Aj tento rok naši zákonodarcovia pripravili novelizácie a nové zákony v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a skoro vo všetkých oblastiach podnikania. Legislatívne zmeny vo veľkej miere môžu ovplyvniť aj váš život či podnikanie. Zmeny v podnikaní ovplyvňujú nie len samotných podnikateľov, ale aj všetkých občanov či konečných spotrebiteľov. Legislatívne zmeny v […]

Čítajte viac


Zmeny v zákonoch v roku 2017

Každým rokom dochádza k úpravám zákonov na Slovensku. V mesiacoch september a október tohto roku na  deviatej a desiatej parlamentnej schôdzi prebiehajú viaceré rokovania ohľadom zmien aktuálnych zákonov, ktoré v roku 2017 ovplyvnia podnikateľské prostredie.  Schválené zákony a predkladané pozmeňovacie návrhy prešli celým legislatívnym procesom a tiež cez pripomienkové konanie. Okrem podnikateľského prostredia by sa mali meniť […]

Čítajte viac


Odborná konferencia legislatívnych zmien v roku 2016

Naším cieľom je vytvárať tím odborníkov, ktorí pre svojich klientov vždy dokážu nájsť účtovné a daňové riešenie. Aby sme to dokázali musíme sa neustále vzdelávať a sledovať zmeny v zákonoch. Preto sme sa rozhodli zúčastniť novembrovej odbornej konferencie venovanej práve účtovníkom, ekonómom a všetkým podnikateľom, ktorých zaujíma slovenská legislatíva. Chceme sa podeliť o naše informácie, ale aj pocity z tejto […]

Čítajte viac


Zmeny v zákonoch v roku 2015 a 2016

Ako v každom roku dochádza k úpravám zákonov týkajúcich sa podnikateľov. V mesiacoch september a október tohto roku 2015 v parlamente prebiehali viaceré rokovania ohľadom zmien terajších zákonov, ktoré v roku 2016 môžu ovplyvniť podnikateľské prostredie. Majú sa podnikatelia znovu na čo tešiť? V tomto článku sa budeme venovať zoznamu zákonov, ktoré sa menia a dopĺňajú. Postupne budeme k zoznamu […]

Čítajte viac