Podnikateľský plán

Vypracovanie podnikateľských plánov pre získanie príspevku od ÚPSVaR

Rozhodli ste sa podnikať a potrebujete kapitál na začiatok? Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje za určitých podmienok príspevok na podnikanie. Podmienky na získanie príspevku sa sprísnili, a preto je dôležité sa pripraviť. Kľúčovým krokom je príprava kvalitného podnikateľského plánu, kde priblížite svoje podnikanie komisii. Môžete tak získať až 4791,40 € na rozbeh podnikania. Príspevok môžete použiť na nákup tovarov a služieb potrebných k podnikaniu. Ak ste stolár môžete si kúpiť z príspevku počítač, tlačiareň alebo stolárske nástroje. Ale to nie je všetko, príspevok môžete použiť aj na platenie zdravotných odvodov, vedenie účtovníctva, či vypracovanie reklamných predmetov a služieb. Podmienky pre získanie príspevku sa menia, a preto je dôležité v čase žiadania mať aktuálne informácie.

Pre koho je príspevok na podnikanie určený ?

 • uchádzačovi, ktorý je vedený ako nezamestnaný v evidencii ÚPSVaR aspoň 3 mesiace
 • uchádzačovi, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradeným do evidencie ukončil podnikanie ako SZČO a je vedený aspoň 12 mesiacov v evidencii
 • uchádzačovi, ktorý bude podnikať ako živnostník alebo bude vykonávať poľnohospodársku výrobu
 • uchádzačovi, ktorý požiada písomne
 • uchádzačovi, ktorý bude prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej tri roky

 

Kde sa žiada o príspevok na podnikanie od ÚPSVaR ?

 • žiadosť sa odovzdáva v písomnej forme na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bude podnikateľ vykonávať podnikateľskú činnosť. Čiže podľa adresy sídla firmy alebo adresy trvalého pobytu podnikateľa

 

Čo je potrebné splniť, aby ste dostali dotáciu na podnikanie ?

 • vypracovať podnikateľský plán
 • absolvovať prípravu na podnikanie, ktorú zabezpečuje ÚPSVaR
 • vykonať obhajobu a absolvovať test

 

Aké sú špecifiká príspevku ?

 • výška príspevku závisí od celkovej ceny práce a je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese
 • po absolvovaní obhajoby komisia vydá posudok
 • úrad poskytne v prvom roku 60 % z celkovej výšky príspevku a následne 40 % v druhom roku
 • príspevok predstavuje zdaniteľný príjem

 

Cenník

Vypracovanie podnikateľského plánu 199,00 ,- €