Predaj ready made spoločností

Ready made spoločnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšia forma podnikania právnických osôb na Slovensku. Na Slovensku existuje viac ako 176 000 spoločností s.r.o. čo dokazuje, že patrí medzi najobľúbenejšiu formu obchodnej kapitálovej spoločnosti. Pre založenie s.r.o. je zákonom určené minimálne základné imanie vo výške 5 000 € . Každá obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR. Podnikanie formu s.r.o. má mnohé výhody oproti živnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže vlastniť 1 alebo maximálne 50 osôb. Založenie spoločnosti s.r.o. vykonáva advokát. Dôležitá listina pre založenie s.r.o. je spoločenská zmluva, kde sa dojednávajú všetky aspekty spoločnosti. Funkcie v spoločnosti zastupujú konatelia, ktorý sú oprávnený konať v mene spoločnosti. Konateľ môže konať samostatne, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Spoločníci majú právo podieľať sa na riadení a kontrole spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení, ako aj byť členom orgánov spoločnosti – konateľom, členom dozornej rady.

Prepis ready made spoločnosti trvá približne 20 pracovných dní, pričom závisí to aj do príslušného súdu.

Postup predaja ready made spoločností:

  1. Osobné stretnutie a dodanie údajov
  2. Príprava dokumentov: Zmluva o prevode obchodných podielov
  3. Podpis dokumentov a úradné overenie podpisov
  4. Prevod odplaty za obchodný podiel a to deň podpisu dokumentov
  5. Podanie zmeny na ORSR
  6. Výpis ORSR
  7. Odovzdanie dokumentácie aj účtovníctva

Cenník

 Ready made spoločnosť 
 1.800,- € (vrátane poplatkov)