Registrácia

Dobrovoľná registrácia na DPH

Rozhodli ste sa stať platcom DPH, ale nespĺňate podmienku dosiahnutého obratu 49 790 € za posledných 12 mesiacov? Zistili ste, že je vo vašom podnikaní výhodnejšie byť platiteľom DPH alebo to od vás vyžadujú vaši odberatelia? Zostáva vám možnosť dobrovoľnej registrácie na platcu DPH. Finančná správa zaviedla schvaľovací postup, ktorým si musí žiadajúca spoločnosť prejsť, aby sa mohla stať platcom DPH. Pre niekoho to môže byť nezmyselné, ale finančná správa sa rozhodla prísne kontrolovať podnikateľov, ktorí sú alebo sa chcú stať platcami DPH z dôvodu vysokých daňových únikov na dani z pridanej hodnoty.

Ak neviete ako prebieha dobrovoľná registrácia na DPH a nebudete dostatočne pripravený môže sa ľahko stať, že vás daňový úrad označí ako rizikový subjekt a bude od vás požadovať zloženie zábezpeky vo výške najmenej 1 000 €. Zábezpeka slúži na úhradu prípadných nedoplatkov, ktoré môžu vzniknúť, keď podnikateľ nebude plniť všetky náležitosti platcu DPH.  Ak si nie ste istý, či dobrovoľnú registráciu dokážete absolvovať, radšej sa zverte do rúk odborníkov, ktorí majú za sebou viacero úspešných registrácií. Je tak vysoká pravdepodobnosť, že vám daňový úrad schváli status platcu DPH bez komplikácií a s nulovou zábezpekou.

 

Cenník

Vybavenie registrácie DPH 199,00 ,- €