S.R.O.

Právne služby pre s.r.o.

Podnikanie je náročná činnosť a nesie so sebou mnohé rozhodnutia, ktoré treba dobre premyslieť. Jedným z nich je rozhodnutie akou formou budem podnikať. Či už podnikám sám alebo je nás viac, vždy máme možnosť rozhodnúť sa. Najčastejšie sa však rozhodujeme medzi živnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným (s.r.o.). Často sa stáva najmä u začínajúcich podnikateľov, že najprv začnú ako živnostníci a neskôr zvažujú prechod na s.r.o.. Legislatívne zmeny často nútia podnikateľa k prechodu na právnickú osobu.

Najobľúbenejšia a najrozšírenejšia je voľba spoločnosti s.r.o., ktorá má mnohé výhody oproti živnosti. Hlavnou výhodou s.r.o. je obmedzené ručenie. V živnosti ručíme celým svojím majetkom, ale v s.r.o. len do výšky nesplateného základného imania spoločníka. Spoločnosť s.r.o. pôsobí dôveryhodnejšie a kapitálovo silnejšie medzi obchodnými partnermi v porovnaní so živnosťou. Spoločnosť umožňuje tiež optimalizáciu odvodového a daňového zaťaženia, pričom živnostník má povinnosť platiť minimálne odvody, ktoré každoročne rastú.

Naša partnerská advokátska kancelária už nám od roku 2016 zabezpečuje všetky právne služby v oblasti obchodného práva.

PONÚKANÉ PRÁVNE SLUŽBY

  1. Predaj ready made spoločností
  2. Založenie s.r.o.
  3. Založenie živností

Postup predaja ready made spoločností:

  1. Osobné stretnutie a dodanie údajov
  2. Prevod odplaty za  obchodného podielu deň podpisu
  3. Príprava dokumentov: Zmluva o prevode obchodných podielov
  4. Podpis dokumentov a úradné overenie podpisov
  5. Podanie zmeny na ORSR
  6. Výpis ORSR
  7. Doručenie a odovzdanie účtovníctva