Školenie mzdy a personalistika

Školenie mzdy a personalistika do praxe

Kurz mzdy a personalistika do praxe je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú so mzdami praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť mzdovú agendu. Prípadne pre podnikateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov a chcú mať prehlaď nad svojim mzdovým účtovníctvom. Cieľom kurzu je absolvovať teóriu miezd a na praktických príkladoch naučiť účastníka všetky náležitosti mzdovej agendy.

Účastník školenia mzdy a personalistika do praxe bude schopný samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, výšku odvodov, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom na príslušných portáloch a v programe POHODA. Získa prehľad v legislatíve (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákon o dani z príjmov) a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.

 

REFERENCIA

“Ako účastníčka kurzu “Mzdy a personalistika” chcela by som Vám vyjadriť poďakovanie za odvedený kurz u nás vo firme. Učebný materiál a pracovné pomôcky, ktoré sme dostali ku kurzu nám mimoriadne pomohli zorientovať sa v danej problematike. Príklady, ktoré sú uvedené v učebnici sú veľmi užitočné a využijeme ich pri každodennej práci. Kurz odporúčam nielen tým, ktorý chcú za krátku dobu nadobudnúť všetky potrebné poznatky v problematike mzdy a personalistika, ale aj tým, ktorý majú medzery a chceli by svoje vedomosti doplniť užitočnými radami. ”

S poďakovaním za tím I.P.A. Kovovýroba

 

Obsah kurzu:

  1. Pracovno-právne vzťahy
  2. Odmeňovanie
  3. Výpočet mzdy zamestnancom
  4. Náhrady cestovných a iných výdavkov
  5. Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni
  6. Sociálne, nemocenské a dôchodkove dávky poistenia
  7. Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
  8. Sociálny fond
  9. Štátne sociálne dávky
  10. Test a výpočty miezd v programe POHODA

 

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a praktické príklady. Účastníci kurzu dostanú študijné materiály, tlačivá a vzorovú personálnu agendu.

Rozsah kurzu: podľa dohody

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie.

 

Cenník

Školenie mzdy a personalistika – 1 osoba individuálna