Školenie pre SZČO

Školenie pre živnostníkov SZČO

Školenie je určené pre živnostníkov, ktorí začali alebo uvažujú nad podnikaním na Slovensku. Kurz je zameraný prevažne na praktické znalosti a prácu s reálnymi podkladmi. Cieľom nášho školenia nie je vás naučiť množstvo teórie, ktoré hneď ako odídete zo školenia zabudnete, ale reálne vás pripraviť pre potreby podnikania. Vy tak ušetríte množstvo času študovaním zákonov a získavaním skúseností, ktoré stoja veľa úsilia a vy sa tak môžete na plno venovať svojmu podnikaniu. Unikátne školenie je vytvorené pre reálne potreby každého živnostníka.

Cieľom kurzu je, aby náš klient dokázal po absolvovaní samostatne a bez problémov založiť živnosť a získať živnostenské oprávnenie. Aby v prípade potreby kapitálu na rozbeh dokázal vybaviť a získať príspevok na podnikanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Každý účastník bude poznať silné a slabé stránky podnikania na živnosť. Bude vedieť legislatívne podmienky pre podnikanie na Slovensku. Naučí sa ako prakticky spracovávať svoje doklady, viesť účtovníctvo a komunikovať s úradmi. Taktiež sa naučí vystavovať daňové doklady a vedieť analyzovať náklady vo firme.

 

Obsah kurzu:

  1. Dôležité aspekty a výhody živnosti
  2. Ako si založiť živnosť
  3. Povinnosti živnostníka voči daňovému úradu a poisťovniam
  4. Príspevok na podnikanie od ÚPSVaR
  5. Daň z príjmov a Daň z pridanej hodnoty
  6. Výpočet výšky odvodov a daňovej povinnosti
  7. Vedenie jednoduchého účtovníctva v programe POHODA
  8. Praktické príklady účtovania a triedenia daňových dokladov
  9. Analýza nákladov v podnikaní
  10. Otázky a odpovede

 

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a praktické príklady. Účastníci kurzu dostanú študijné materiály, tlačivá a vzorovú účtovnú agendu jednoduchého účtovníctva.

Rozsah kurzu: podľa dohody

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie.

 

Cenník

Školenie pre SZČO – 1 osoba individuálna