Používanie pokladnice ERP/VRP

 

Podnikáte a nie ste si istý či musíte používať pokladnicu? Definícia je jednoduchá. Každý podnikateľ či už fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby a zároveň prijíma hotovostné platby má používať na evidenciu prijatých tržieb pokladnicu.

 

Podnikateľ má možnosť rozhodnúť sa či bude využívať virtuálnu registračnú pokladňu (VRP) alebo elektronickú registračnú pokladňu (ERP). Rozdiel je v tom, že ERP je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím  zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou. VRP je služba, ktorú poskytuje finančná správa a umožňuje vydávať tieto doklady pomocou mobilnej aplikácie alebo cez počítač.

Koho sa týkajú pravidlá používania pokladní ?

1. Osoby zapísané v Obchodnom registri.

2. Osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia.

3. Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.

4. Fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie ako samostatne hospodáriaci roľník.

 

Povinnosť používať pokladnice má aj podnikateľ s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia SR. Ak si aj naďalej nie je podnikateľ jednoznačne istý či má alebo nemá používať pokladnicu, mal by poznať zoznam výnimiek, ktoré napriek predaju tovaru nemusia evidovať prijaté tržby cez pokladňu. Stačí vydať výdavkový pokladničný doklad.

Kto nemusí používať pokladňu ?

Vyššie sme uviedli kto je povinný evidovať tržby cez pokladňu, ale existuje aj zoznam výnimiek, ktoré nemusia evidovať hotovostné tržby cez pokladnice. Výnimka používania pokladne vzniká pri predaji:

1. Cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače, mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách.
2. Poštových cenín na filatelistických burzách.
3. Tovaru prostredníctvom predajných automatov.
4. Tovaru na dobierku.
5. Doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb.
6. Tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave.
7. Tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“).
8. Živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov.
9. Tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie.
10. Tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.

 

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:
Občanmi s ŤZP.
• Vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie.
• V rámci praktického vyučovania žiakov.
• Prostredníctvom predajných automatov.

 

V ďalšom článku sa budeme venovať výhodám a nevýhodám používania pokladní.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *