Účtovanie zásob v jednoduchom účtovníctve

Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, tak určite sa vás týkajú postupy jednoduchého účtovníctva, ktoré vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Tieto postupy majú usmerniť podnikateľa, ktorý sa rozhodol viesť účtovníctvo. Tieto usmernenia sa týkajú jednotlivých účtovných prípadov. Ako sme si už viac krát uviedli alfou a omegou jednoduchého účtovníctva je peňažný denník, kde sú všetky pohyby počas roka zaúčtované. Jednou z daňových položiek sú aj zásoby a práve o nich si v článku povieme viac.

 

Čo patrí medzi zásoby v jednoduchom účtovníctve?

 

Ak ste sa už stretli s podvojným účtovníctvom, určite viete, že účtovanie v ňom je pomerne náročnejšie a mnoho tovarov a služieb sa musí analyticky rozlišovať. V jednoduchom účtovníctve to máme o to jednoduchšie, že jednotlivé položky nemusíme podrobne rozčleňovať. O zásobách sa viac dozviete v §11, ktorý je celý venovaný len účtovaniu zásob.

 
Vo všeobecnosti do zásob patrí:

  • Materiál
  • Vlastná výroba
  • Tovar
  • Hnuteľné veci s dobou použitia do 1 roka
  • Zvieratá

Materiál v jednoduchom účtovníctve

Materiál jednoznačne patrí do zásob v jednoduchom účtovníctve. Čo všetko patrí pod pojem materiál? Ako materiál rozumieme suroviny, ktoré sú súčasťou výrobku a tvoria jeho podstatu. Pomocné látky, ktoré sú súčasťou výrobku, ale netvoria jeho podstatu. Prevádzkové látky, ktoré sú súčasťou podnikateľskej činnosti ako sú pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby a podobne. Náhradné dielce, ktoré slúžia na navrátenie majetku firmy do prevádzkového stavu. Ďalej obaly, ktoré slúžia na ochranu materiálu, výrobkov alebo tovaru pri preprave. Pre lepšiu predstavivosť do zásob účtujeme nakúpený kancelársky papier do tlačiarne, obálky, kancelárske vybavenie, knihy a odborná literatúra, PHM pre vozidlá, náhradné diely, čistiace potreby pre prevádzku a podobne.

Kancelárske potreby účtované ako zásoby v jednoduchom účtovníctve.

Vlastná výroba v jednoduchom účtovníctve

Pod pojmom vlastná výroba máme rozumieť nedokončenú výrobu, polotovary, výrobky a zvieratá. Nedokončená výroba vzniká ak výrobok prešiel niekoľkými stupňami výroby, ale ešte nie je hotovým výrobkom, ale nie je už ani materiálom. Pozor môžu sem patriť aj nedokončené služby, pri ktorých nevzniká produkt. Polotovary vlastnej výroby, ktoré budú tvoriť súčasť výrobku. Výrobky, ktoré sú určené na predaj. Na koniec zvieratá ako sú chovné zvieratá, ryby, včelstvá, kŕdle sliepok, husi, ale aj psy.

Tovar v jednoduchom účtovníctve

Tovar asi všetci poznáme, a teda jedná sa o všetok tovar, ktorý nakúpime za účelom predaja, pričom nemeníme jeho podstatu ani nemeníme jeho vlastnosti. Patria sem tiež výrobky vlastnej výroby, ktoré sú vo vlastnej predajni.

Hnuteľné veci s dobou použiteľnosti do 1 roka

Do zásob účtujeme aj hnuteľné vecí, ktoré nemajú dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok a pri tom nezáleží od výšky obstarávacej ceny.

 

Vždy si treba zvážiť kam zaradíme daný účtovný prípad. Napriek zjednodušenému účtovaniu v jednoduchom účtovníctve musíme rozlišovať účtovanie služieb, zásob, dlhodobého majetku, finančného majetku a nedaňových výdavkov na osobnú spotrebu. V prípade, že si nie ste istý ako zaradiť účtovný prípad, tak nás neváhajte kontaktovať. Riešením pre začínajúcich podnikateľov môže byť aj absolvovanie školenia pre začínajúcich živnostníkov, kde sa dozviete aj praktické účtovanie v jednoduchom účtovníctve.