Riešenie finančných ťažkostí – osobný bankrot

Aj keď sa nasledujúci článok netýka priamo účtovníctva, v mnohých prípadoch môže súvisieť s podnikaním keďže podnikateľ na seba berie riziko. Je dobré poznať čo sa môže stať v prípade, že sa osoba dostane do finančných ťažkostí. Počas podnikania sa v niektorých prípadoch stáva, že človek nie je schopný splácať svoje záväzky a dostane sa do dlhov. Táto situácia môže vyzerať ako neriešiteľná, ale v každom prípade nie je správne pred sebou túto situáciu tlačiť. Existuje právny pojem osobný bankrot, ktorý sa využíva aj v Európe.

„Ak sa dostávate do finančne zlej situácie, vždy je lepšie riešiť túto situáciu ešte v začiatku a postaviť sa jej čelom. Neodporúčame pred sebou tlačiť bremeno dlhov.

Podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu

Zadlženie je nepriaznivá situácia podnikateľa alebo fyzickej osoby, ktorá nedokáže splatiť prijaté faktúry, zdravotné alebo sociálne poistenie, prípadne iné finančné záväzky. Osobný bankrot je právny status a zároveň riešenie situácie. K osobnému bankrotu môže dôjsť ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Dlh osoby musí byť po splatnosti viac ako 180 dní
  • Na osobu musí byť vedené exekučné konanie
  • Dlh musí byť vyšší ako hodnota majetku osoby

 

Ak spĺňate podmienky osobného bankrotu a rozhodli ste sa svoju situáciu riešiť, existujú dva spôsoby zbavenia sa dlhov. Jedným z nich je konkurz a druhým splátkový kalendár. Rozhodnutím súdu o oddlžení by malo dôjsť k zastaveniu súdnych konaní a zároveň podaní návrhov na pozastavenie exekúcií.

 

Splátkový kalendár

Právnik rozhodne čo je vhodnejšie riešenie pre osobu, ktorá sa dostala do finančných problémov. Splátkový kalendár sa využíva v prípadoch keď osoba disponuje určitým majetkom a ten si chce ponechať. Základnou podmienkou je aby osoba mala dostatočný príjem na životné náklady a zároveň bola schopná v období piatich rokov zaplatiť v splátkach 110 % hodnoty svojho majetku. Počas tohto obdobia za zo zákona odložia exekučné konania.

 

Konkurz

Naopak od splátkového kalendára pri konkurze buď zadlžená osoba nedisponuje žiadnym majetkom alebo sa rozhodne svoj majetok použiť na splatenie svojich dlhov.

 

Existuje v rámci Slovenska inštitúcia, ktorá rieši poskytovanie právnych služieb pre osoby v materiálnej núdzi. Táto inštitúcia má kanceláriu v každom krajskom meste a v mnohých okresných mestách na Slovensku. Preto v prípade, že ste sa dostali do neľahkej situácie je potrebné navštíviť príslušnú pobočku Centra právnej pomoci.

 

Ak sa rozhodnete situáciu riešiť cez osobný bankrot je potrebné si uvedomiť, že táto právna služba stojí 500 €. Buď to zaplatí zadlžená osoba alebo požiada centrum právnej pomoci o požičanie finančných prostriedkov, ktoré však bude musieť vrátiť. Osobný bankrot rieši dlhy fyzickej osoby, ktoré vznikli pred vyhlásením tohto statusu. Osobný bankrot dokáže pomerne efektívne pomôcť tým osobám, ktoré svoju situáciu chcú vyriešiť. Pozor si treba dať na podmienku, že osoba môže požiadať o osobný bankrot len raz za 10 rokov.