7 najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2020