Účtovníctvo a stavebné činnosti

V roku 2016 nastala dôležitá zmena pre stavbárov, ktorí vykonávajú stavebné činnosti podľa klasifikácie F. O tejto problematike sme písali v článku DPH v stavebníctve po novom a jednotlivé činnosti sme uviedli v článku Stavebné činnosti klasifikácie F. Podľa našich skúseností spôsobila táto zmena starosti nejednému stavbárovi. Ako teda postupovať pri tvorbe cenových ponúk a fakturácii?

 

„Mnohé zmeny v daňovom systéme prinesú množstvo otázok a nejasností, ktoré sa vyskytnú často až v praxi.“

 

Novelou č. 268/2015 Z.z. sa menil a dopĺňal zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016. Mnohých stavbárov táto zmena zo začiatku zaskočila a nevedeli ako postupovať pri fakturácii. Finančná správa vydala usmernenie ako postupovať pri dodávaní stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA. Aj podnikateľ lepšie pochopí túto zmenu a jej vplyv na jednotlivé výkazy, ktoré musí účtovník vykonať pri dodaní alebo prijatí takýchto stavebných prác.

 

Ako tvoriť cenové ponuky za stavebné práce?

 

S touto otázkou sme sa už viackrát stretli, a preto vám odpovieme formou článku, aby čo najviac stavbárov malo v roku 2017 jasno ako postupovať pri tvorbe cenových ponúk. V roku 2015, kedy novela v zákone o DPH neplatila platilo jednoduché pravidlo, že ak stavbár mal dodať stavebné práce na Slovensku inej firme alebo konečnému zákazníkovi, vždy fakturoval sumu s DPH.

 

V roku 2016 nastala zmena, a teda stavbár musí rozlišovať pre koho stavebné práce fakturuje. Ak tvorí cenovú ponuku konečnému spotrebiteľovi, tak vypracúva cenu vrátane DPH, ktorú musí na výstupe odviesť. Ak však robí cenovú ponuku pre firmu platcu DPH, tak bude tieto stavebné činnosti dodávať a fakturovať bez DPH. Teda pozor aj pri tvorbe cenových ponúk! Aby sa nestalo, že konkurenčné firmy posielajú cenové ponuky bez DPH a vy pošlete cenovú ponuku ako konečnému spotrebiteľovi. Môže tak vaša práca byť v nevýhode, keďže cena bude určite o 20 % vyššia. Je preto dôležité dopredu si zistiť od objednávateľa, či máte v cenovej ponuke zohľadniť aj prenesenie daňovej povinnosti.

 

Ako postupuje účtovník pri vykazovaní stavebných prác?

 

Podnikateľ nemusí poznať jednotlivé výkazy a postupy vykazovania dodaní a prijatí stavebných prác týkajúcich sa DPH, ale pre lepšie pochopenie je dobre mať obraz aj o týchto povinnostiach.

 

Dodanie stavebných prác

Ak stavbár, platca DPH dodá stavebné práce, ktorých sa týka prenesenie daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH, tak tieto dodania neuvádza v daňovom priznaní k DPH, ale uvádzajú sa v kontrolnom výkaze v sekcii A2. Teda v mnohých prípadoch dochádza ku vzniku nadmerných odpočtov. Logicky ak stavbár pracuje na viacerých zákazkách súčasne, pričom z nakupovaných tovarov a služieb má nárok na odpočet DPH, ale pri dodaní niektoré v priznaní uvádza a niektoré nie. Tiež závisí od dodania jednotlivých prác a následnom fakturovaní týchto dodaní.

 

Prijatie stavebných prác

Ak ste firma, platca DPH, ktorá si objednala stavbára a prijala stavebnú prácu tak vy musíte toto dodanie uviesť do kontrolného výkazu v časti B1 (z prijatej faktúry). Keďže máte povinnosť vykonať samozdanenie z dôvodu prenesenia daňovej povinnosti (odvedenie dane), tak údaje o daňovej povinnosti uvádzate v daňovom priznaní k DPH na riadku 9 a 10. Pri odpočítaní DPH z tohto dodania (odpočítanie dane) uvediete túto daň na riadku 21. V konečnom dôsledku však DPH neplatíte.