Musím sa registrovať na elektronickú komunikáciu ?

Mnohí živnostníci a podnikatelia sa nás pýtajú ako to bude ďalej s podávaním daňových priznaní. Začiatkom roku 2018 museli povinne začať komunikovať elektronicky s daňovými úradom právnické osoby zapísané v obchodnom registri.

 

Komunikovať od 1.1.2018 musia výlučne elektronicky s finančnou správou:akciové spoločnosti,

1 verejné obchodné spoločnosti

2 komanditné spoločnosti,

3 spoločnosti s ručením obmedzeným,

4 družstvá a iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,

5 zahraničné osoby so sídlom mimo územia SR, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku v SR.

 

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Sú to fyzické osoby, ktoré

1 podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

2 podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo

3 vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu.

Iné právne subjekty, ktoré nemajú povinnosť alebo nie sú dobrovoľne zapísané v obchodnom registri nemusia komunikovať elektronicky. Situácia sa znovu mení od 1.7.2018 kedy budú povinné komunikovať elektronicky aj fyzické osoby. Pozor, znovu sa to netýka všetkých fyzických osôb.

 

Kto bude musieť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 ?

 

Komunikovať povinne elektronicky budú musieť fyzické osoby dosahujúce príjem z podnikania podľa §6 odsek 1 a 2, teda tí podnikatelia, ktorí sú registrovaný na daň z príjmov ako sú živnostníci, slobodné povolania, umelci a športovci.

Ak fyzická osoba dosiahne príležitostný príjem, prípadne prenajíma nehnuteľnosť bez povinnosti živnostenského oprávnenia, nemá povinnosť komunikovať elektronicky. Môže teda aj naďalej komunikovať v papierovej forme.

 

Zistil som, že musím komunikovať elektronicky. Ako mám ďalej postupovať?

 

Fyzická osoba, podnikateľ má povinnosť zabezpečiť technické prostriedky tak, aby mohol komunikovať elektronicky. To znamená, že daňový subjekt môže elektronicky komunikovať s finančnou správou troma spôsobmi:

1 aktivovaním eID karty -občiansky preukaz s čipom, čítačka kariet, softvér,

2 aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu,

3 prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní – ID a heslo.

 

Jednou z možností je aj zastupovanie, ktoré sa v praxi často využíva. Váš účtovník vybaví elektronickú komunikáciu za vás, s tým, že pod svoje ID pridelí fyzickú osobu za ktorú bude komunikovať. Podnikatelia sa tak môžu vyhnúť ťažkostiam.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *