Poradenstvo

Účtovné a daňové poradenstvo pre podnikateľov

Informácie sú dôležitým aktívom, ktoré často ovplyvňujú naše rozhodovanie. Zvlášť v podnikaní by sme mali byť čo najlepšie informovaní. Preto je dôležité mať správne informácie včas na základe, ktorých je možné budovať podnikanie. Len od roku 2004 bol zákon o dani z príjmov novelizovaný 26-krát, zákon o dani z pridanej hodnoty 17-krát alebo zákon o správe daní a poplatkov 21-krát. V rámci týchto novelizácií daňových zákonov došlo k zmene viac ako tisícky ustanovení. Myslíme si, že nie je v silách každého podnikateľa sledovať všetky zmeny, ktoré prináša slovenská legislatíva.

Nie každý podnikateľ má čas a chuť sledovať všetky legislatívne zmeny a aplikovať ich vo svojej firme, najmä vtedy ak sa potrebuje venovať svojmu podnikaniu. Účtovné a daňové poradenstvo, ktoré poskytujeme je určené začínajúcim podnikateľom, ktorí ešte nie sú rozhodnutý akú formu zvoliť, čo všetko treba vybaviť a podobne.

Naše poradenské služby poskytujeme aj pre existujúce firmy, ktoré potrebujú poradiť v rôznych oblastiach podnikania ako je jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvomzdy a personalistikadaňové výdavkydane a odvody.

 

Cenník poradenstva

Poradenstvo (1 hod) 30,00,- €