Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev v roku 2018

Ste členom pozemkového spoločenstva alebo takzvaný urbár?! V tomto článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov z členstva pozemkových spoločenstiev a urbárov. Zmeny od roku 2018 sa týkajú nie len zavedenia platenia daní, ale aj povinnosti podávať daňové priznanie osobám poberajúcim takýto príjem.

Príjmy urbárov do konca roka 2017:

Doteraz z týchto príjmov fyzické osoby  t.j. členovia neplatili žiadne dane, žiadne odvody do poisťovní. To čo urbariát vyplatil, patrilo celé členovi urbáru bez ďalšej zbytočnej povinnosti voči Finančnej správe alebo poisťovniam.

Dôvodom bolo, že podľa platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v roku 2017 podľa § 3 ods. 2 písm. d) podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (urbár) na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Príklady z praxe:

Ak ste boli konateľ a spoločník dobre ziskovej firmy na Slovensku a boli ste zároveň aj členom pozemkového spoločenstva, ktorý vykonával aj podnikateľskú činnosť a z podnikateľskej činnosti ste vykazovali zisk, ktorý mohol generovať dodávaním služieb aj na svoju firmu.  Takýto vykázaný zisk ste zdanili ako pozemkové spoločenstvo, a z prijatých podielov tak daň z príjmu neplatili.

Na rozdiel od podielov na zisku spoločníkov v s.r.o. sa z prijatých podielov z urbáru neplatí ani zdravotné poistenie. Viď § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Ak by ste si chceli taký zisk vyplatiť z s.r.o., tak by ste museli zaplatiť dividendy vo výške 14%.

Príjmy urbárov od roku 2018:

Od roku 2018 budú platiť daň z príjmu z prijatých podielov aj členovia pozemkových spoločenstiev t.j. urbári.

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov a súčasnej novely zákona o zdravotnom poistení sa od 1.1.2018 nebude platiť zdravotné poistenie z podielov na zisku (pre urbárnikov je táto informácia nezaujímavá, lebo z podielov z urbáru zdravotné poistenie doteraz aj tak neplatili).

Súčasne sa však od 1.1.2018 zavádza daň z príjmov vo výške 15% z podielov na zisku – ale aj z podielov člena pozemkového spoločenstva.

Od 1.1.2018 tak čaká na urbárnikov nepríjemná novinka – ich čistý príjem z urbariátu sa zníži o 15%.

Ak ste členom pozemkového spoločenstva alebo takzvaný urbár, a potrebujete poradiť alebo podať daňové priznanie za rok 2018, neváhajte nás kontaktovať.

 

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *