10 účtovných rád pri zmene zdravotnej poisťovne

V tomto článku sa budeme venovať povinnostiam zamestnanca ako aj zamestnávateľa (mzdovej účtovníčky) pri zmene zdravotného poistenia v roku 2018.

Na Slovensku pôsobia tri poisťovne, jedna štátna – Všeobecná zdravotná poisťovňa a dve súkromné – Dôvera a Union ZP. Zmena poisťovní je stále na rozhodnutí poistenca a zatiaľ stále prebieha tak, ako každý rok.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, pričom prihlášku si musíte podať najneskôr do 30. septembra .

Podľa výsledkov kampane a prepoistenia sú známe informácie, koľko ľudí si zmenilo svoje poistenie v roku 2017.

Zmena zdravotného poistenia

Dôvera je jediná poisťovňa , ktorá medziročne získava viac poistencov a rovnako je jediná ktorá zaznamenala medziročný pokles úbytku poistencov. Na obrázku je jasne vidno, že približne 125.000 ľudí si zmenilo zdravotné poistenie v roku 2018, čo nie je málo.

Zmena zdravotného poistenia 2018

Tieto zmeny majú platnosť od 01.01.2018 a sú spojené s povinnosťami zamestnanca ako aj na strane zamestnávateľa.

Povinnosti zamestnanca (poistenca) pri zmene poisťovne:

 1. Odovzdať starý preukaz poistenca (nie je to povinnosť)
 2. Nahlásiť zmenu poisťovne svojmu lekárovi (nie je to povinnosť)
 3. Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, (za nesplnenie povinnosti mu môže úrad uložiť pokutu až do výšky 331 eur)
 4. Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. Táto oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého túto skutočnosť oznamuje zamestnávateľ podľa § 24 zákona č. 580/2004 Z. z.

Povinnosti zamestnávateľa  (mzdovej účtovníčky) pri zmene zdravotnej poisťovne:

 1. Zaevidovať písomne oznámenie zmeny zdravotnej poisťovne v mzdovej agende ( kópia vyjadrenie z poisťovne)
 2. Zmeniť zdravotnú poisťovňu v účtovnom programe od 01.01.2018
 3. Odhlásiť zamestnanca zo starej zdravotnej poisťovne ku 31.12.2017 do 8 dni
 4. Registrácia zamestnávateľa do novej zdravotnej poisťovne (táto registračná povinnosť platí len pre zamestnávateľa, ktorý ešte nebol registrovaný v novej zdravotnej poisťovne)
 5. Prihlásiť zamestnanca do novej zdravotnej poisťovne ku dňu 01.01.2018 podľa správneho typu poistenia
 6. Podávať mesačné výkazy do novej zdravotnej poisťovne

Typy pre zamestnávateľov a mzdové účtovníčky :

Na konci roka zamestnávatelia (mzdové účtovníčky) majú viacero povinností voči zamestnancom aj úradom. Najčastejšie chyby sa robia pri ukončovaní dohôd a pre zmene minimálnych miezd v novom roku. 2018.

Často sa nám stáva, že zamestnanec zabudne oznámiť zmenu svojej zdravotnej poisťovne alebo iné dôležité zmeny týkajúce sa svojich osobných údajov. Pripravili sme pár rád pre účtovníkov, ktoré môžu eliminovať chybovosť vo vedení personálnej agendy a spracovaní miezd.

10 rád pre zamestnávateľov (mzdové účtovníčky)

 1. Sledovať a raz za rok kontrolovať osobné údaje svojich zamestnancov (dĺžka pracovnej zmluvy, výška správnej minimálnej mzdy, správnosť trvalého pobytu, zmena mena, číslo OP, správna výška výmery dovolenky, atď).
 2. Raz za rok skontrolovať poistenie svojich zamestnancov cez verejný register poistencov portaludzs.sk. Stačí zadať rodné číslo a máte aktuálnu informáciu o správnej zdravotnej poisťovni.
 3. Konzultovať zo zamestnancami nové mzdové veličiny ako minimálna mzda , nezdaniteľná čiastka a daňový bonus.
 4. Vysporiadanie darovaní 2%.
 5. Vyčísliť nevyčerpané dovolenky z predchádzajúcich rokov a navrhnúť plán dovolenky na nový rok.
 6. Podpísať nové vyhlásenia o uplatnení si nezdaniteľnej čiastky a daňových bonusov.
 7. Riešenie žiadostí na vykonanie ročných zúčtovaní za minulý rok a vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov.
 8. Žiadať zamestnancov o vykonanie ročnej lekárske preventívne prehliadky.
 9. Sledovať platnosť preukazov o odborných spôsobilostí ako aj všetkých povolení a osvedčení potrebných na výkon prác u svojich zamestnancov. ( napr.: Hygienické minimum, zdravotná spôsobilosť, atď.)
 10. Informovať zamestnancov o nových legislatívnych zmenách v roku 2018 napr.: uplatňovanie si štátnej podpory na bývanie u mladých, zrušenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, nový daňový bonus/ úľava na kúpeľnú liečbu, atď. O zmenách viac v článku o legislatívnych zmenách vo mzdovej

Ste mzdová účtovníčka a máte nové typy alebo rady pre nás, neváhajte a dajte nám o tom vedieť v časti komentáre.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

5 odpovedí na “10 účtovných rád pri zmene zdravotnej poisťovne

 1. Dobry den prosim Vas ak zmenim poistovnu v ktorej mam dlh aj ked je uz u exekutora poskytne mi gynekolog potom plnu zdravotnu starostlivost v tehotenstve? Teraz mam len neodkladnu a ta sa netyka poradní.

 2. Dobry den prajem,
  zmenila som si zdravotnu poistovnu, zmena nastala v january, poberam rodicovsky prispevok. Pri tejto zmene sa nahlasuje zmena- prestup do inej zdrav.poist. na urad prace alebo niekam inam?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *