Predávam tovar cez internetový obchod

Každoročne rastie počet internetových obchodov na Slovensku. V roku 2017 presiahol ich počet 8000. Internetový obchod ako spôsob predaja tovaru je možné prevádzkovať formou živnosti alebo cez najrozšírenejšiu právnickú osobu akou je s.r.o. a podobne. Aké daňové situácie a súvislosti môžu nastať, ktoré by sme mali poznať ešte pred tým ako začnete predávať?

 

Aké situácie môžu nastať pri prevádzkovaní internetového obchodu na Slovensku z daňového hľadiska?

 

Predaj tovaru cez internetový obchod ako neplatca DPH

V prípade, že prevádzkujete internetový obchod a slovenský trh je pre vás dostatočný, môžete byť v postavení platiteľa DPH alebo neplatiteľa. Ak nakupujete alebo vyrábate tovar na Slovensku a tu ho aj predávate cez internetový obchod tak sa dá povedať, že ide o najjednoduchší obchod z pohľadu daňového zaťaženia. Limituje vás len hranica obratu 49 790 €, ktorú je potrebné si odsledovať vždy za 12 mesiacov dozadu. Ak túto hranicu neprekročíte je pre vás dôležitá na konci roku daň z príjmov.

 

Predaj tovaru cez internetový obchod pri nákupe tovaru z krajín EÚ

Drobnou komplikáciou je ak predávate vlastné výrobky alebo tovar na slovenskom trhu, ale nakupujete ho zo zahraničia. Mali by ste vedieť, že ako neplatcovia DPH tak môžete nakupovať len po hranicu 14 000 €. Pred prekročením tejto hranice za kalendárny rok je potrebné sa registrovať na pridelenie IČ DPH. Zmenou bude, že pri nákupe od svojho dodávateľa budete uvádzať svoje IČ DPH a dodávateľ bude fakturovať bez DPH. Vašou povinnosťou bude vykonať samozdanenie a zaplatenie DPH na Slovensku. Žiadosť o túto registráciu môžete podať aj skôr ak si myslíte, že by to mohlo byť výhodnejšie. Treba zvážiť výšku DPH v krajine dodávateľa tvaru so slovenskou výškou DPH. Často aj 1%-ný rozdiel môže mať vplyv na zisk z predaja.

 

Predaj tovaru cez internetový obchod ako platca DPH

Ešte komplikovanejším spôsobom je predávať tovar cez internetový obchod ako platiteľ DPH. Komplikovanejším môže byť administratívne a daňové zaťaženie, ale aj nastavenie finančných tokov môže spôsobiť komplikácie. Stať sa platcom DPH môžete dobrovoľne od začiatku založenia internetového obchodu alebo povinne po prekročení hranice 49 790 € tuzemského dodania. Výhodou je možnosť uplatnenia si DPH na vstupe z nakupovaných tovarov a služieb od iných platiteľov DPH. Avšak aj povinnosť mesačne/štvrťročne podávať daňové priznanie k DPH a nutnosť uplatňovať DPH pri predaji tovaru, ktorú je potrebné odvádzať štátu. Výhodou je nakupovanie tovaru bez DPH z krajín EÚ. Fungovanie v systéme DPH je však administratívne náročnejšie.

 

Predaj tovaru do krajín EÚ cez internetový obchod

Ďalšou daňovou situáciou a zmenou oproti predchádzajúcim spôsobom môže byť predaj z internetového obchodu pre zákazníkov z krajín EÚ. Veľmi rozšíreným je predaj do Čiech alebo do Maďarska, či Rakúska. Táto daňová situácia sa nazýva „zásielkový predaj“ a pojednáva o nej zákon o DPH. Je potrebné si uvedomiť, že pri predaji do danej krajiny je predajca povinný si sledovať dodania do každej krajiny zvlášť. Každá krajina má určenú svoju hranicu pre dodanie tovaru formou zásielkového predaja. Táto hranica sa pohybuje v sume okolo 35 000 € za daný kalendárny rok. Po jej prekročení vzniká povinnosť registrovať sa pre IČ DPH v danej krajine a zdaňovať ich sadzbou DPH. Tlačivo DPH sa posiela v legislatíve danej krajiny, a preto si treba zvážiť technické aj personálne sily. Existujú aj iné riešenia ako sa vyhnúť nutnosti registrácie v danej krajine, a preto odporúčame podrobné sledovanie predaja do zahraničia.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

2 odpovedí na “Predávam tovar cez internetový obchod

  1. dobrý den,
    ako alebo kde musim platiť DPH, ked sidlo firmy je SK, nie som platca DPH, ale potreboval som IČ DPH §7a (pre reklamy – FB,Google Ads). predávam cez internet (e-shop), tovar kupiv z krajin EU, a ihneď predávam v krajin EU, takze tovar nepride do slovenska, pouzivam dropshipping busines model. Nadobudnutím tovar 14 000€ prekrocim musim platit DPH v SR? preto to pýtam, lebo tovar nepride do SK, nadobudnutím tovar fyzicky musi byt v SK?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *