Služby vzťahujúce sa k nehnuteľnostiam

 

Stavbári, prenajímatelia, strážnici, realitní makléri a mnohí ďalší podnikatelia sa často vo svojom odbore stretávajú so službami vzťahujúcimi sa k nehnuteľnosti. Čo sú to služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dostávame mnoho otázok ako správne postupovať pri fakturácii služieb na nehnuteľnosti, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

 

“Keď sa povie, že miesto dodania sa určí podľa § 16 ods. 1 tak mnohým to nič nepovie. Ale ak sa povie, že miesto dodania sa urči podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza, tak je to jednoznačné.”

 

Čo sa považuje za služby viažuce sa k nehnuteľnosti?

 

Uvedieme najbežnejšie služby s ktorými sa pravdepodobne stretnete. K týmto službám patrí prenajímanie bytových aj nebytových priestorov alebo parkovacích miest, rôzne stavebné práce na nehnuteľnosti, strážne služby viažuce sa ochranu stavebných objektov, upratovacie služby týkajúce sa upratovania nehnuteľnosti alebo zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti. Ďalej k službám patria ubytovacie služby, realitné služby, architektonické a znalecké práce, ale aj práce cestách, poľnohospodárske a lesnícke práce.

 

Kde sa zdaňuje dodanie služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti?

 

V jednoduchosti platí, že ak sa nehnuteľnosť nachádza na Slovensku tak sa daň z pridanej hodnoty platí na Slovensku. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom štáte Európskej únie tak sa daň platí v tom danom štáte. To isté platí aj pre krajiny mimo EÚ. Pri službách vzťahujúcich s k nehnuteľnostiam môže dôjsť k rôznym situáciám.

 

Prípady, ktoré môžu nastať

 

V prípade, že slovenský podnikateľ platca DPH dodáva služby viažuce sa k nehnuteľnosti v zahraničí tak slovenskú DPH na faktúrach neuvádza. Daná služba sa neuvádza v daňovom priznaní ani v kontrolnom a súhrnnom výkaze. Dôležité je aby si podnikateľ preveril, či nepôjde o prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa v danej krajine. Pri dodaní služieb vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam pre nepodnikateľov alebo súkromné osoby v zahraničí si musí slovenský dodávateľ týchto prác preveriť povinnosť registrácie v danej krajine.

Iným prípadom je, ak dochádza k dodania od slovenského podnikateľa pre zahraničnú osobu alebo zahraničnú firmu na nehnuteľnosti na Slovensku. V tom prípade dodávateľ služieb fakturuje svoje služby so slovenskou DPH čo uvádza v daňovom priznaní aj v kontrolnom výkaze. Aj keď dochádza k obchodu medzi slovenským a zahraničným podnikateľom, dodanie sa odvíja od miesta nehnuteľnosti.

Ďalším prípadom môže byť dodanie medzi slovenskými podnikateľmi, pričom obaja môžu byť v postavení platcu DPH, ale nehnuteľnosť sa nachádza v krajine mimo EÚ. V takomto prípade dodávateľ stavebných prác fakturuje na slovenského odberateľa bez DPH a tieto dodania neuvádza v daňovom priznaní ani vo výkazoch. Znovu je dôležité si preveriť skutočnosť v danej krajine kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ak ste sa stretli so situáciou vzťahujúcou sa k nehnuteľnostiam napíšte nám do komentáru vašu skúsenosť.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

6 odpovedí na “Služby vzťahujúce sa k nehnuteľnostiam

 1. Dobrý večer, chcem Vás poprosiť o radu, mám možnosť pracovať ako živnostník pre českú
  firmu s.r.o, v Českej aj v Slovenskej republike na rôznych miestach ako elektromontér.
  Ako mám fakurovať a aké sú povinosti voči ĎU, nie som plátcom DPH, ďakujem za odpoveď.

 2. Dobrý deň, bude sa jednať o hrubu elektromontáž ale aj o rôzne opravy, úpravy, rekonštrukcie elektroinštalacie v domoch,bytoch atd.

  Vopred vďaka za odpoveď.

 3. Dobrý deň , ak nastane prípad , že slovensky občan s českou živnosťou, ktorý nie je platca DPH vykoná prácu pre slovensku firmu ktorá je platcom DPH a vystaví pre ňu faktúru bez DPH ma táto firma ešte nejakú daňovú povinnosť ?

  • Dobrý deň,

   Ak sa služby vzťahujú k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte (IČŠ) alebo v treťom štáte, miestom dodania je IČŠ alebo tretí štát, kde sa odvádza daň, t.j. v takom prípade služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti sa nezdaňujú tuzemskou DPH.

   Ďalej ak ide o českú živnosť tak sa postupujete podľa českých zákonov.

   S pozdravom

   Hulitka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *