Zrušenie štatútu platcu DPH

Zákon o DPH prináša so sebou mnohé výhody aj nevýhody. Niekedy situácia donúti podnikateľa registrovať sa pre platcu DPH. Čo však v prípade kedy podnikanie ako platca DPH už nie je výhodné a spôsobuje viacero starostí?

 

„Zákon o DPH patrí medzi najnáročnejšie daňové zákony najmä z pohľadu pochopenia jeho princípov.“

 

Samotný zákon patrí medzi najnáročnejšie daňové zákony. Častokrát aj skúsený účtovník nepozná všetky možné situácie a detaily tohto zákona. Našou snahou je priblížiť podnikateľom najmä najčastejšie situácie, s ktorými sa môžu stretnúť. Zrušenie registrácie je jednou z nich. V prípade, že vo vašom podnikaní dôjde k situácii kedy už podnikanie so statusom platiteľa DPH už nie je pre podnikanie výhodné tak Zákon č. 222/2004 Z. z. umožňuje podľa §81 zrušenie štatútu platcu DPH.

 

Ako postupovať pri zrušení platcovstva DPH?

 

Požiadať o odobratie platcu DPH podľa §4 je možné až po 1 roku podnikania ako mesačný platca DPH s tým, že obrat z tuzemskej podnikateľskej činnosti musí byť nižší ako 49 790 €. Táto hranica sa vždy sleduje za 12 predchádzajúcich mesiacov. Pozor nie rok. K zrušeniu platcovstva DPH môže dôjsť viacerými spôsobmi, a to zo strany podnikateľa alebo zo strany správcu dane.

 

Spôsoby pre zrušenie štatútu platcu DPH:

1. Na základe elektronického podania žiadosti o zrušenie pri splnení uvedených podmienkach zo strany podnikateľa,

2. Na základe nevykonávania ekonomickej činnosti zo strany správcu dane,

3. Na základe opakovaného nesplnenia zákonných povinností podania daňového priznania, kontrolného výkazu alebo z dôvodu nezaplatenia daňovej povinnosti zo strany správcu dane. Dôvodom pre odobratie štatútu DPH môže byť aj nezastihnuteľnosť v mieste podnikania a nekomunikácii so správcom dane.

 

O rozhodnutí odobratia štatútu platcu DPH daňový úrad vydá rozhodnutie, kde určí deň posledného zdaňovacieho obdobia. Do 10 dní je podnikateľ povinný vrátiť daňovému úradu kartičku IČ DPH.

 

Aké povinnosti pri zrušení platcovstva DPH vznikajú?

 

Ak podnikateľ nadobudol a uplatnil si odpočet DPH na vstupe majetku alebo zásob je nutné v poslednom zdaňovacom období vrátiť uplatnenú DPH. Samozrejme nie v plnej sume, ale pri majetku bude podnikateľ vychádzať zo zostatkovej ceny odpisovaného majetku ku dňu zrušenia platcu DPH. Platí to aj pri majetku nadobudnutom vlastnou výrobou. Ak podnikateľ nadobudol zásoby, ktoré eviduje na sklade tak je nutné z nich odviesť DPH správcovi dane v obstarávacej sume ku dňu ukončenia štatútu platcu DPH. Výnimkou kedy nie je nutné odviesť DPH správcovi dane je ak dôjde k zániku podnikateľského subjektu bez likvidácie, to znamená rozdelením podniku, zlúčením alebo splynutím. V tomto prípade sa stáva nástupca platcom DPH a pokračuje ďalej v režime DPH.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

2 odpovedí na “Zrušenie štatútu platcu DPH

  1. Maťko,
    “Zákon o DPH nesie so sebou mnohé výhody aj nevýhody…”
    čo nesie, kam nesie??? Hádam PRINÁŠA, či nie?!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *