Ako účtovať odmenu konateľa

V článku sa budeme venovať okrem vysvetleniu možných variant na odmien konateľov a spoločníkov aj účtovaniu takýchto príjmov. Ak ste alebo plánujete byť konateľom určite odporúčame nad možnosťami pouvažovať s vašou účtovníčkou.

Zmluva o výkone funkcie

 

Zmluva o výkone funkcie je osobitným typom zmluvy uzatvorenej podľa § 66 ods. 3. Obchodného zákonníka, ktorý vyžaduje pre tento typ zmluvy písomnú formu a schválenie zo strany valného zhromaždenia (ak má spoločnosť jediného spoločníka, vyžaduje sa schválenie tejto zmluvy jediným spoločníkom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia). Nesplnenie týchto požiadaviek má za následok neplatnosť zmluvy o výkone funkcie.

Hoci obchodný zákonník neobsahuje osobitné ustanovenia o obsahu zmluvy o výkone funkcie (určuje len náležitosti formálne, keď pre platnosť zmluvy o výkone funkcie vyžaduje písomnú formu a schválenie zmluvy valným zhromaždením)

Do zmluvy možno zakotviť aj rôzne výhody, ktoré chce spoločnosť konateľovi, resp. spoločníkovi ponúknuť (napr. služobné motorové vozidlo, mobilný telefón, zdravotná starostlivosť, preplácanie služobných obedov, rekondičných pobytov a mnohé ďalšie).

Tento typ nastavenia príjmov konateľov a spoločníkov s.r.o. zákon umožňuje a využíva sa najmä v začiatkoch fungovania spoločnosti, kedy sa spoločnosť ešte len rozbieha a nedosahuje vysoké príjmy. Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane by mala konateľovi alebo spoločníkovi s.r.o. s takto nízkym príjmom vyjsť v rámci bežného zdanenia nulová daň z príjmu.

Mandátna zmluva

 

Je upravovaný § 566 ObZ. a využíva sa najmä pri obchodných záležitostiach kedy konateľ, okrem svojej odmeny za výkon funkcie alebo mzdy si nárokuje za svoju prácu Ďalšiu odmenu. Táto zmluva nemusí byť písomná.

Pracovná zmluva a konateľ

 

Výkon funkcie konateľa a ani spoločníka nemá znaky závislej práce typické pre výkon práce v pracovnom pomere. Konateľ spoločnosti, príp. jej iný orgán alebo spoločník môžu v rámci svojej funkcie zariaďovať len tie záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie. Teda spoločník môže riadiť a kontrolovať spoločnosť a konateľ môže konať v mene spoločnosti navonok voči tretím osobám, ako aj podieľať sa na obchodnom vedení spoločnosti, teda má pôsobnosť aj vo vnútorných záležitostiach spoločnosti. Nie je podstatné, či konateľ je zároveň spoločníkom, alebo ide o osobu bez podielu na majetku spoločnosti.

Vzťah medzi spoločnosťou a jej spoločníkom, či konateľom vždy považuje za obchodnoprávny vzťah.

Odvody konateľa

 

Pre konateľov, ktorí nie sú poistení cez pracovné zmluvy alebo cez SZČO majú možnosť si znižovať svoje odvodové zaťaženie. Pravidelnej alebo nepravidelnej odmeny legislatíva dolnú ani hornú hranicu neudáva.

Majú nárok aj na nezdaniteľnú čiastku. Pre konateľa vzniká povinnosť byť poistený na účely zdravotného a sociálneho poistenia na území Slovenskej republiky, a to odo dňa vzniku funkcie.

Postup registrácie konateľa:

 1. Registrácia na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne
  • Registrácia a nástupu do práce (bez UP a GP keďže ide o konateľa, ktorý má 50% podiel na spoločnosti)
  • Uvádzanie vydaného rodného čísla na mesačných výkazoch
 2. Registrácia na príslušnej zdravotnej poisťovni
  • Registrácia zahraničnej fyzickej osoby
  • Pridelenie rodného čísla/identifikačného čísla
  • Zamestnávateľ oznámi vznik funkcie zamestnanca do príslušnej zdravotnej poisťovne pod kódom
  • Zamestnávateľ podáva a uvádza údaje zamestnanca na mesačných výkazoch.
 3. Spracovanie miezd
  • Hrubá mzda 10€ alebo 100€
  • SP všetky poistenia okrem GP a UP
  • ZP 14%

 Poznámka pre registráciu konateľa:

Konateľ môže ale nemusí mať nárok na PN ani na dovolenku. Ak konateľ mal predtým pracovno právny vzťah, je potrebné to ukončiť a na ďalší deň ho prihlásiť ako konateľa pod kódom 1 ako riadneho zamestnanca.

Ako účtovať odmeny konateľa

 

Podľa postupov účtovania a rámcovej účtovej osnovy § 66 sa osobné náklady účtujú na účte 52 – Osobné náklady. Do hrubej mzdy sa zahrnie aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtuje aj tvorba sociálneho fondu podľa § 61 ods. 4 až 6. Na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie sa účtuje aj príspevok do garančného fondu. Na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje aj odstupné a odchodné podľa osobitného predpisu.38a)

521 – Mzdové náklady zamestnancov ( TPP, dohody)

522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (TPP, dohody)

523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ( výkon funkcie konateľa)

Príklad:

Konateľ má len zmluvu o výkone funkcie konateľa a pravidelne poberá 100€ mesačne.

Odmena za výkon funkcie konateľa – 523 / 366

Odvody do SP a ZP (zamestnávateľa) – 524/336

Odvody do SP a ZP (konateľa) – 366/336

Úhrada odvodov  – 336/221

Úhrada odmeny  – 366/221

Výpočet odvodov:

 

Hrubá mzda: 100 €/mesiac

Odvody do ZP: 14,0€ – 14,00%

Odvody do SP: 33,55€ – okrem GP a UP – 33,50%

Sociálny fond sa netvorí  z odmeny konateľa s. r. o., ak má však konateľ pracovnú zmluvu a je zamestnancom spoločnosti, v tomto prípade sa tvorí fond vo výške 0,6%-1% z hrubej mzdy.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

6 odpovedí na “Ako účtovať odmenu konateľa

  • Dobrý deň,

   podľa § 66 postupov podvojného účtovníctva účtujeme nasledovne:

   521 – Mzdové náklady,
   522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti – Ak spoločník alebo konateľ má riadnu pracovnú zmluvu
   523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva sa účtujú všetky požitky zamestnancov vrátane príjmov spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti. Na týchto účtoch sa účtujú mzdy vždy v hrubých sumách. Do hrubej mzdy sa zahrnie aj naturálna mzda, ak je súčasťou mzdy. Na účtoch tejto účtovej skupiny sa účtuje aj tvorba sociálneho fondu podľa § 61 ods. 4 až 6. Tento účet používame ak ide o odmenu konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa.
   524 – Zákonné sociálne poistenie sa účtuje aj príspevok do garančného fondu.
   Na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje aj odstupné a odchodné podľa osobitného predpisu38a).

   S pozdravom

   Hulitka

 1. Dobrý deň, odmena konateľa, ak nie je zároveň zamestnancom, podlieha zdaneniu? konateľ je povinný podať daňové priznanie?

 2. Dobrý deň
  ja sa chcem opytat. mam sro kde som jediny konatel a spolocnik. Pouzivam na podnikanie sukromne vozidlo ktore si budem prenajimat podla kilometrovneho. Tato cena ktora mi vinde ako nahrada cestovneho ktoru si budem vyplacat podlieha tiez zdaneniu?
  dakujem za info

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *