Zmeny v zákonoch v roku 2017

Každým rokom dochádza k úpravám zákonov na Slovensku. V mesiacoch september a október tohto roku na  deviatej a desiatej parlamentnej schôdzi prebiehajú viaceré rokovania ohľadom zmien aktuálnych zákonov, ktoré v roku 2017 ovplyvnia podnikateľské prostredie.  Schválené zákony a predkladané pozmeňovacie návrhy prešli celým legislatívnym procesom a tiež cez pripomienkové konanie.

Okrem podnikateľského prostredia by sa mali meniť aj dôchodky cez návrh valorizácie minimálnych dôchodkov, zákon o sociálnom poistení cez návrh, ktorý sa týka zvýšenia denného vymeriavacieho základu na určenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a ďalej zákon o zdravotných poisťovniach, kde mysleli na konflikt záujmov členov predstavenstva alebo prokuristov zdravotnej poisťovne.

Majú sa podnikatelia znovu na čo tešiť?!

V tomto článku sa budeme venovať zoznamu zákonov, ktoré sa menia a dopĺňajú. Postupne budeme k zoznamu pridávať jednotlivé zmeny, aby sme mali ucelený obraz o zmenách pre rok 2017

Najdôležitejšie zmeny v zákonoch:

Jednotlivým zmenám sa budeme venovať osobitne a na reálnych príkladoch premietneme novely do života ľudí na Slovensku, pričom ak by ste mali reakciu alebo názor na návrhy zákonov, neváhajte napísať v časti komentár. Podľa môjho názoru sú niektoré návrhy pre rok 2017 pozitívne, ale aj veľa nových zákonov, ktoré zhoršia podnikateľské prostredie najmä podnikateľov SZČO, pričom netreba zabudnúť a myslieť na to či takto plnia jednotlivé vládne strany svoje  predvolebné programy.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *