Ako začať podnikať na Slovensku v roku 2017

V máji sme úspešne odštartovali sériu bezplatných seminárov na rôzne témy v oblasti podnikania. Prvou témou bolo ,, Ako začať podnikať na Slovensku v roku 2017,, . V tomto článku vám prinesieme informácie zo seminára, najmä záujemcom ktorí sa nemohli zúčastniť. Účasť na seminári bola výborná. Stretli sa začínajúci aj existujúci podnikatelia, ale aj zamestnanci, ktorí plánujú začať podnikať v budúcnosti. Na seminári každí účastník dostal krátky a stručný popis toho čo by sme mohli potrebovať na rozbeh podnikania. Moje doterajšie skúsenosti mi stále potvrdzujú fakt, že bez plánovania a konkrétnych cieľov žiadne podnikanie nemôže začať. Je to alfou a omegou podnikania, aby podnikateľ vedel urobiť prvý krok v podnikaní. Na seminári ste sa mohli dozvedieť nasledujúce informácie.

Čo je teda prvý krok v začiatku podnikania? 

Stanovenie si cieľa. Či je cieľom zarobiť milión euro alebo otvorenie menšej kaviarne pre 20 ľudí v obci Hliník nad Hronom do 31.12.2017 a obslúžiť prvých 50 klientov. Kým prvý cieľ sa sústreďuje na zárobok a výsledok, druhý cieľ rieši špecifické, merateľné a časovo definované podmienky na dosiahnutie cieľa. Na začiatku je nesmierne dôležité si svoje ciele dávať na papier a priraďovať im úlohy.

Na určovanie cieľov je vhodné použiť metódu SMART:

 • S – ŠPECIFIKÁCIA 
 • M – MERATEĽNOSŤ 
 • A – AKCIA/ÚLOHA 
 • R – REALISTICKÉ 
 • T – ČAS 

O jednotlivých krokoch metódy SMART sme diskutovali na seminári. Ďalším krokom keď vieme v čom chceme podnikať, máme stanovený cieľ, mali by sme sa zamyslieť nad podnikateľským plánom.

Na čo všetky by sme mali myslieť pri zostavovaní podnikateľského plánu:

 1. Predmety podnikania
 2. Forma podnikania
 3. Miesto podnikania
 4. Realizácia zámeru
 5. Ako budeme robiť marketing
 6. Porovnanie konkurencie
 7. Nákladová kalkulácia
 8. Finančná kalkulácia
 9. Cenotvorba

Dôležité rozhodnutie – akou formou podnikať?

Založenie živnosti je pomerne rýchle. Pre začínajúcich podnikateľov v roku 2017 odporúčame stať sa v prvom roku živnostníkom. Prečo? Prvý rok živnostník neplatí sociálne odvody. Musí si platiť len zdravotné odvody. Ak živnostník podniká popri zamestnaní, nemusí platiť ani zdravotné odvody.

Výhody živnosti:

 • Nízke vstupné náklady (časové aj finančné)
 • Rýchle založenie živnosti
 • Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky / daňový bonus na dieťa
 • Paušálne výdavky do výšky 60% maximálne do 20 000 €
 • Jednoduché pozastavenie alebo ukončenie živnosti
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Jednoduché prevádzkovanie

Nevýhody živnosti:

Postup ako vybaviť živnosť?

 1.  IČO – Okresný úrad
 2. DIČ – Daňový úrad
 3. Oznámenie na príslušnej zdravotnej poisťovni – pobočka ZP
 4. Oznámenie na Sociálnej poisťovni – pobočka SP

Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o.

S.r.o. je najrozšírenejšia právna forma podnikania na Slovensku. Má svoje nesporné výhody. Založenie spoločnosti a prevádzka je administratívne náročnejšia oproti živnosti. Vedenie podvojného účtovníctva, elektronická schránka a spracovanie miezd sa prejavuje aj vo zvýšených nákladoch.

Výhody s.r.o.:

 • Obmedzené ručenie len do výšky nezaplateného základného imania, najčastejšia výška zaplateného ZI 5 000 €, ručenie do výšky 0 €.
 • Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov
 • Možnosť spoločného podnikania

Nevýhody s.r.o.:

Postup ako vybaviť s.r.o.?

 1. Založenie s.r.o. (vyhotovenie zakladateľských dokumentov)
 2. Splatenie upísaných vkladov do základného imania (do pokladne alebo na účet v banke)
 3. Získanie potvrdenia od daňového úradu
 4. Získanie živnostenských oprávnení
 5. Zápis s.r.o. do obchodného registra
 6. Registrácia na daňovom úrade t.j. získanie DIČ
 7. Registrácia zamestnávateľa a zamestnancov do SP a ZP
 8. Preukazovanie výpisom z OR

Porovnanie foriem podnikania v číslach

Živnosť

S. R.O.

Rozdiel

Založenie

od 5 €

Od 250 €

od 245 €

Vedenie účtovníctva

od 35 € / mesačne

od 100 € / mesačne

od 65 €

Zdravotné odvody

od 61,81 €

od 0,01 €

od 61,80 €

Sociálne odvody

od 146,35 €

od 0,03 €

od 146,32 €

Daň z príjmov

19 % – 25 %

21%

-2 / +4 %

Nezdaniteľná čiastka

3 803,33 €

0,00 €

3 803,33 €

Pozastavenie

0 €

300 €

300 €

 

 Termíny a témy ďalších seminárov môžete nájsť na stránke Semináre o podnikaní. alebo na stránke facebooku.

Mgr. Gábor Hulitka
Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o., ktorý pravidelne publikuje odborné články. Je držiteľom významných účtovných a ekonomických certifikátov. Odborne sa venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *