Nestíham podať daňové priznanie? Aké je riešenie?

Mimoriadne hektické obdobie pre podnikateľov, účtovníkov, ale aj úradníkov daňových úradov spôsobuje viacero komplikácií. Podnikatelia musia zvládnuť vykonávať svoju prácu a pritom si vysporiadať daňovú povinnosť za rok 2016. Účtovník je súčasťou tohoto obdobia kedy sa snaží podnikateľov naháňať, aby všetky doklady boli včas odovzdané a termíny na podanie daňových priznaní boli dodržané. V mnohých prípadoch však situácia nedovoľuje uzavrieť účtovné knihy z dôvodu vyťaženosti podnikateľa alebo z dôvodu neodovzdaných dokladov. Existuje nejaká možnosť ako si posunúť podanie daňového priznania na iný termín bez rizika pokuty?

Do kedy by som mal vysporiadať svoju daň?

Zákon o dani z príjmov a Zákon o správe daní hovorí, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je 3 mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Teda pre väčšinu podnikateľov je to termín do 31.3.2017. Výnimkou by mohlo byť ak by posledným dňom na podanie daňových priznaní bol sviatok alebo víkend. Tým pádom by sa termín predĺžil na najbližší pracovný deň. V roku 2017 však posledný deň na podanie vychádza piatok.

Čo mi hrozí ak nestihnem daňové priznanie podať alebo daň zaplatiť?

Ak podnikateľ nestihne splniť svoju zákonnú povinnosť a daňové priznanie nepodá v uvedenej lehote, hrozí mu pokuta zo strany daňového úradu. Nepodanie alebo nezaplatenie dane môže spôsobiť, že daňový úrad vyzve podnikateľa na podanie daňového priznania. Ak tak neurobí ani na základe výzvy, vzniká dôvod na vykonanie daňovej kontroly a dorubenie dane vrátane pokuty zo strany úradu. Odporúčame sa takémuto konaniu vyhnúť a svoju povinnosť dodržať. Čo ak to situácia nedovoľuje?

Môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Zhodnejším riešením je podať oznámenie o podaní predĺženia lehoty na podanie daňového priznania najneskôr o 3 mesiace. Oznámenie o predĺžení lehoty sa podáva osobne na podateľni alebo elektronicky cez všeobecné podanie. V prípade, že neviete ako oznámenie vyplniť, obráťte sa na svojho účtovníka. Podať oznámenie musí podnikateľ v termíne na podanie daňového priznania. Výnimkou sú podnikatelia, ktorí dosiahli príjem plynúci zo zahraničia. Tí môžu požiadať o predĺženie lehoty až o 6 mesiacov.

Aké situácie sa môžu vyskytnúť?

Daňové priznanie som podal na daňovom úrade, ale daň som nestihol zaplatiť. V tom prípade hrozí podnikateľovi pokuta zo strany daňového úradu. Rozhodujúci je deň úhrady dane podnikateľom.

 

Správca dane vyzve na podanie daňového priznania. V takejto situácii musí podnikateľ rešpektovať výzvu a podať daňové priznanie v stanovenom termíne aj napriek tomu, že chcel alebo podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

 

Podnikateľ v konkurze alebo v likvidácii môže požiadať o predĺženie lehoty o 3 mesiace, pričom tak musí urobiť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

Mám vytvorenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, ale daňové priznanie som podal osobne na daňovom úrade. Takto podané daňové priznanie je nesprávne a daňový úrad nebude naň prihliadať.  Správca dane vás vyzve na elektronické podanie, ale zvyčajne až po uplynutí lehoty na podanie.

Zdroj obrázku: Designed by rosapuchalt / Freepik.

Viac o mne
Konateľ a spolumajiteľ účtovnej spoločnosti Ekonoom.sk s.r.o. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu Mateja Bela so špecializáciou na malé a stredné podniky. Odborne sa venuje problematike účtovníctva. Je autorom mnohých článkov o daňovej problematike. Vo voľnom čase sa rád venuje športu.

2 odpovedí na “Nestíham podať daňové priznanie? Aké je riešenie?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *